Hoewel het bij bedieningselementen en andere componenten van die worden toegepast in gastoestellen niet verplicht is deze te voorzien van een CE-markering, moeten deze net als de gastoestellen zelf wél voldoen aan de Gas Appliance Regulation (GAR).

Als fabrikant of importeur moet u GAR-conformiteit aantonen en verklaren met een EG-typeonderzoekcertificaat en een aantoonbaar geldig product(ie) surveillancecontract, beide als onderdeel van het technische constructiedossier. Kiwa heeft veel ervaring met het testen en certificeren van bedieningselementen en andere onderdelen voor gastoestellen, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Drukregelaars (volgens EN88/EN 12864);
  • Handbediende kranen (volgens EN 1106);
  • Drukschakelaars en sensoren (volgens EN 1854);
  • Automatische afsluitkleppen (volgens EN 161);
  • Multifunctionele bedieningselementen (volgens EN 126);
  • Vlambewakingsapparatuur (volgens EN 125);
  • Elektronische branderbesturing (volgens EN 298);
  • Elektronische gas-/luchtverhoudingen (volgens EN 12067-2);
  • Branderregeling voor oliebranders (volgens EN 230);
  • Kleppentestsystemen (elektronisch en mechanisch) (volgens EN 1643).

Naar aanleiding van uw aanvraag voor een test of certificering stuurt Kiwa u een offerte waarin onder andere het testprogramma, de bemonstering, de inspectie van uw productieproces en het certificatieschema worden vermeld. We houden daarbij rekening met producttestresultaten die u mogelijk al heeft verkregen van andere geaccrediteerde testinstituten. Het resultaat is een CE-testrapport en een CE-certificaat. Een CE-surveillanceovereenkomst is de laatste stap voordat u de Europese markt kunt betreden.