De thermocamera wordt ingezet om tijdens de verwerking de asfalttemperatuur en vooral de spreiding daarin te meten en vast te leggen. Het apparaat kan daarbij om de volgende redenen worden ingezet:

  • Aantonen of twee tracks ‘warm in warm’ worden aangebracht (koude of warme langsnaad);
  • In beeld brengen van het effect van de toepassing van naadverwarming;
  • Vastleggen van stopplekken in de uitvoering (lokale afkoeling door stilstand asfaltspreidmachine);
  • Opsporen van koude brokken asfalt in de hopper of achter de afwerkbalk;
  • Monitoring van het afkoelingstraject van asfalt.

De thermocamera is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij de aanleg van een asfaltverharding. Dit geldt zowel voor de aannemer (controle op eigen uitvoering) als voor de toezichthouder namens de opdrachtgever. Onze medewerkers maken sinds 2010 gebruik van de thermocamera tijdens de kwaliteitsbegeleiding van diverse asfaltwerken.  

Processtappen

De thermocamera meet als het ware het warmtebeeld van de nieuwe asfaltverharding. De meting wordt gedaan via de infraroodstraling van het oppervlak. Aanwezige temperatuurverschillen in het asfalt en de omgeving worden via kleurverschillen weergegeven; van blauw (koud) naar warm (rood). De minimale, maximale en gemiddelde temperatuur worden hierbij aangeduid in het display. De thermocamera biedt de mogelijkheid om afbeeldingen vast te leggen. Hierbij kan de thermografische foto worden gecombineerd met een standaard foto zodat eveneens de meetlocatie zichtbaar wordt gemaakt. Afbeeldingen worden in het apparaat opgeslagen op een verwisselbare SD-kaart.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC kan de thermocamera inzetten in combinatie met kwaliteitsbegeleiding tijdens de uitvoering van een asfaltwerk. Gebruik van de thermocamera draagt hiermee bij aan het beter in beeld brengen en vastleggen van de kwaliteit van het verwerkte asfalt. Locaties met een verhoogde kans op schade kunnen hierbij in een vroeg stadium in kaart worden gebracht. Inzet van onze kwaliteitsmedewerkers bij de toezicht en controle gedurende de aanleg van een asfaltverharding biedt onder meer de volgende voordelen:

  • Onafhankelijke en deskundige dienstverlening;
  • Vroegtijdige signalering van afwijkingen en kwaliteitsrisico’s;
  • Mogelijkheid tot tijdige bijsturing van het uitvoeringsproces;
  • Bevordering van de kwaliteit van het totale eindproduct.

Technische specificaties thermocamera:

Inzetbaar: -10⁰C tot 50⁰C
Meetbereik: -20⁰C tot 250⁰C
Meetnauwkeurigheid: ± 5⁰C of 5%
Minimale meetafstand: 46 cm
Resolutie camera: 640 x 480
Infrarood spectrum: 7,5 µm tot 14 µm