Thermostatische mengkranen kunnen worden onderscheiden in de volgende soorten:

 • sanitaire thermostaatkranen voor huishoudelijk gebruik,
 • veiligheidskranen voor gebruik in (gezondheids)zorginstellingen.


Sanitaire thermostaatkranen voor huishoudelijk gebruik kunnen worden onderscheiden in de volgende typen:

 • keukenmengkranen;
 • wastafelmengkranen;
 • bidetmengkranen;
 • douchemengkranen;
 • badmengkranen;
 • centraal opgestelde thermostatische mengtoestellen (centraalthermostaten).

De aanbevolen grenzen voor een juiste werking van sanitaire thermostaatkranen zijn een dynamische druk tussen 100 kPa en 500 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 65°C.

Thermostatische veiligheidskranen voor gebruik in (gezondheids)zorginstellingen zijn te onderscheiden in

 • wastafelmengkranen;
 • bidetmengkranen;
 • douchemengkranen;
 • badmengkranen.


De aanbevolen grenzen voor een juiste werking van thermostatische veiligheidskranen zijn een dynamische druk tussen 20 en 100 kPa, respectievelijk 100 en 500 kPa, alsmede een watertemperatuur van ten hoogste 65°C.

Producenten, installateurs, drinkwaterbedrijven, afnemers en consumenten.

Het Kiwa Water Mark is nodig als u zich als producent of leverancier wilt profileren met producten die voldoen aan alle eisen: zowel aan alle functionele eisen als aan de wettelijke gezondheidseisen die zijn voorgeschreven in de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening” van de Nederlandse overheid.

Processtappen voor het verkrijgen van het certificaat met Kiwa Water Mark zijn in het kort:

 1. Aanvraag voor offerte indienen (zie aanvraagformulier aan rechterzijde);
 2. Kiwa stelt een offerte op, die tegelijk concept-overeenkomst is, opgesteld op basis van de eisen in de BRL;
 3. Na wederzijdse ondertekening is de overeenkomst definitief en wordt het toelatingsonderzoek uitgevoerd;
 4. Na positief afronden van het toelatingsonderzoek wordt het certificaat verleend;
 5. Het certificaat is geldig voor onbepaalde tijd;
 6. Periodieke audits maken onderdeel uit van de overeenkomst.


Belangrijkste onderdelen van het toelatingsonderzoek uit stap 3) en 4) zijn:

a. productonderzoek
Door middel van een onderzoek, vaak uitgevoerd in ons eigen laboratorium, wordt vastgesteld of het product voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn. Het productonderzoek heeft betrekking op functionele en gezondheidskundige aspecten, zoals duurzaamheid, maatvoering, materiaalsamenstelling;.

b. beoordeling productieproces, kwaliteitssysteem en IKB-schema
De beoordeling is erop gericht om vast te kunnen stellen of de leverancier in staat is om bij voortduring een product af te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet. Tijdens deze beoordeling komen aspecten van het proces aan de orde die van invloed zijn op de kwaliteit van het product, zoals onder meer ingangscontrole, procescontrole en eindcontrole.

De periodieke audits uit stap 6) zijn bedoeld voor het onderhoud van het certificaat en certificatieschema. Het productieproces wordt daarbij geïnspecteerd om een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden dat de onder certificaat geleverde producten blijven voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld. Onderdeel van deze periodieke audits vormen functionele en gezondheidskundige beproevingen van de gecertificeerde producten.

De frequentie van de audits varieert van productgroep tot productgroep: meestal 2 à 4 keer per jaar.

De voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Productcertificatie en de Algemene voorwaarden van Kiwa voor het uitvoeren van opdrachten.