Zeven normgebieden

Het Kwaliteitskader NVVK bestaat uit normgebieden, die allemaal even zwaar wegen bij toetsing. Hieronder zijn deze normgebieden op een rijtje gezet:

Toetsing en certificering

Het NVVK-certificaat is drie jaar geldig. Daarna moet de schuldhulpverlenende organisatie op voor hercertificering.

Waarom Kiwa?

Kiwa is door de NVVK geselecteerd als certificerende instelling voor het Kwaliteitskader NVVK. Kiwa is een onafhankelijke organisatie op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Kiwa beschikt over een schat aan kennis en ervaring als het gaat om het toetsen van organisaties, professionals en bedrijfsprocessen tegen (inter)nationaal erkende kwaliteitsnormen.