Brandstofleidingen moeten sinds 1 januari 2008 op grond van de Wet Milieubeheer periodiek worden geïnspecteerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door SCIOS-gecertificeerde bedrijven (volgens de SCIOS-certificatieregeling met als werkgebied ‘Scope 7’). Voor de inspectie van gasleidingen heeft biedt Kiwa Training vier cursussen:

  • Cursus 'PI scope 7a'
  • Cursus 'EBI scope 7a'
  • Cursus 'PI/EBI scope 7b'
  • Cursus 'PI/EBI scope 7c'

Daarnaast biedt Kiwa Training de cursus Training NOx-emissiemetingen i.h.k.v. de SCIOS-regeling (scope 6). Hierin worden de verschillende aspecten uitgelegd van emissiemetingen (afname en analyse van rookgasmonsters, etc). Dit omdat in het Activiteitenbesluit is opgenomen dat emissiemetingen uitgevoerd moeten worden door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.