Voor wie?

Voor transporteurs en producenten/leveranciers van drinkwaterchemicalien.

Wanneer is het nodig?

De kwaliteit van de chemicalien is geborgd met een ATA certificaat. Voor het transport van de producent naar de gebruiker van deze chemicalien is het ATD certificaat in het leven geroepen. Zo kan men er zeker van zijn dat er onderweg niets met de chemiclaien gebeurt dat invloed kan hebben op de kwaliteit van het drinkwater.

ATD borgt het gecertificeerd transporteren van drinkwaterchemicalien, conditioneringsmiddelen, vlok(hulp)middelen, filtermaterialen, zoals bijvoorbeeld: zoutzuur, natronloog, kalkproducten, ijzerchloride, waterstofperoxide, actieve kool, zand en grind.

Processtappen

  1. Aanvraag voor offerte bij productspecialist.
  2. Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL
  3. Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.
  4. Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.
  5. Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.
  6. Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het reglement Productcertificatie en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training en testen. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1500 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief.

Voor andere diensten van Kiwa verwijzen wij u naar onze Expert Centres