Voor wie? 

Voor Taxiondernemingen zonder personeel, dat wil zeggen zowel eenmanszaken als v.o.f.'s.

Processtappen 

Voorwaarde
Indien de taxionderneming interesse heeft in het behalen van het TX-Keur, dient deze contact met ons op te nemen. Voorwaarde om deel te nemen aan het TX-Keur inspectieschema is, dat de taxionderneming of haar rechtsvoorganger direct voorafgaand aan de aanvraag minimaal 1 jaar actief een taxionderneming voert of heeft gevoerd. Wanneer uw onderneming is aangesloten bij een regiecentrale met het TX-Keurmerk dan gelden er andere voorwaarden.

Uw aanvraag
Middels ons offerte-aanvraagformulier en een recent Kamer van Koophandeluitreksel brengen wij vervolgens binnen 5 werkdagen offerte aan u uit. U dient om het keurmerk te behalen ook een vergoeding aan Stichting TX-Keur te betalen. Dit is meegenomen is onze prijsopgave.

Na ondertekening en retournering hiervan worden bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) de historische gegevens van de taxionderneming (of haar rechtsvoorganger) opgevraagd en beoordeeld. Indien er een positieve beoordeling heeft plaatsgevonden wordt de taxionderneming op de hoogte gesteld en kan er een inspectie-afspraak gemaakt worden. De keuring duurt per voertuig of chauffeur circa 1 uur. Deze keuring vindt plaats op een locatie in Amsterdam of elders. De kosten voor de keuring kunt u opvragen bij: Annemarie van Hek-Bijzitter, zie Contact.

Indien er aan alle eisen van het TX-Keur is voldaan, krijgt u het inspectierapport uitgereikt en worden de bijbehorende stickers op het voertuig geplakt. Alle relevante gegevens zullen vervolgens worden gemeld aan de Stichting TX-Keur. Na vermelding op hun website heeft de taxionderneming officieel de status van houder TX-Keur.

Stichting TX-Keur
De beheerder van het Taxi Keurmerk is de Stichting TX-Keur. Zij beheren een database op hun website waarin alle gecertificeerde bedrijven staan vermeld. Ook kunt u op deze website meer informatie vinden over het Keurmerk en handige documenten.

Over Kiwa 

Behalve het feit dat we veruit het grootste klantenbestand hebben, staan we ook bekend om onze flexibiliteit qua planning. Dit komt door het grote aantal auditoren en inspecteurs dat binnen de taxibranche voor ons werkzaam is. Daarnaast is Kiwa de certificerende instantie met de meeste ervaring binnen de taxibranche.
Naast TX-Keur kunnen wij ook certificering bieden op gebied van: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en Veiligheidsdocument SKTB. Dit kan aanzienlijke voordelen opleveren op zowel tijdsbesteding als het totale kostenplaatje.