De norm NEN 4400-1 is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk aanneemt. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector hebben in de norm hun controles en registraties op elkaar afgestemd.

Indien u zich wil onderscheiden in de markt.

Het traject start met de uitvoering van de initiële inspectie voor de NEN 4400-1. Op basis van deze inspectie stelt Kiwa vast of het bedrijf in aanmerking komt voor een NEN 4400-1 inspectiecertificaat. Hiermee kan een ondernemng worden opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Nadat het inspectiecertificaat is verleend, voert Kiwa Nederland B.V. regelmatig vervolginspecties uit. Tijdens deze bezoeken wordt beoordeeld of de organisatie nog aan de eisen uit NEN 4400-1 voldoet. De eerste vervolginspectie vindt plaats na zes maanden en betreft een volledige inspectie. Dat wil zeggen dat alle eisen uit de norm NEN 4400-1 worden beoordeeld. Zes maanden later vindt er nogmaals een volledige vervolginspectie plaats. Vanaf derde vervolginspectie vindt er afwisselend een verkorte en een volledige toetsing op de eisen uit NEN 4400-1 plaats. Indien er kritische afwijkingen worden vastgesteld, kan een extra bezoek worden uitgevoerd.