Waarom certificaat BRL 3201 voor uw bedrijf?

Opdrachtgevers willen zekerheid dat de uitgevoerde betonreparaties voldoen aan de gestelde eisen. Met het KOMO certificaat betonreparatie geeft u deze zekerheid.


Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  BRL 3201?

Bent u een bedrijf gespecialiseerd in het uitvoeren van betonreparaties dan is deze richtlijn voor u van noodzaak. BRL 3201 wordt gebruikt als grondslag voor het KOMO certificaat betonreparatie.


Noodzaak van het certificaat

Het KOMO certificaat betonreparatie geeft vertrouwen dat de door u uitgevoerde betonreparaties voldoen aan de in BRL 3201 gestelde eisen.


Voordelen van het certificaat

Met het KOMO certificaat betonreparatie onderscheidt u zich van andere bedrijven op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het certificaat is er geen discussie over de prestaties van uw uitgevoerde betonreparaties.

Processtappen

Voor het verlenen van een KOMO certificaat voert Kiwa een toelatingsonderzoek uit aan de hand van beoordelingsrichtlijn BRL 3201. Het toelatingsonderzoek bestaat uit twee kantooraudits en minimaal 2 projectaudits. Tijdens deze audits wordt het kwaliteitssysteem van het bedrijf beoordeeld en de uitvoering van het betonreparatieproces op de projecten. Na verlening van het KOMO certificaat betonreparatie brengt Kiwa jaarlijks twee kantooraudits en minimaal 5 projectaudits. De audits hebben dezelfde inhoud zoals hierboven omschreven voor het toelatingsonderzoek.


Hier vindt u de reeds gecertificeerde bedrijven


Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar