Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het procescertificaat voor historisch schilderwerk

Het toepassingsgebied van de uitvoeringsrichtlijn (URL) omvat restauratie-schilderwerk, globaal overeenkomend met Stabu Hoofdstuk 46 Schilderwerk. In het kader van deze URL houdt dat in: schilderwerk ten behoeve van de monumentale instandhouding (par 3.6) en bijzondere technieken (par 3.7 tm 3.17). Dit omvat werkzaamheden in en op monumenten, waarbij alle perioden in beginsel kwetsbaar en waardevol zijn.

Het beheer van het keurmerk ligt bij de Stichting ERM.

Voor wie?

Schildersbedrijven die gespecialiseerd zijn in het restaureren van monumentale objecten. Ruime restauratie-ervaring met het Nederlands erfgoed is hierbij een vereiste.

Relatie met BRL 4000

Een bedrijf dat zich wil onderscheiden op het gebied van historisch schilderwerk kan een ERM-procescertificaat behalen. Een certificaathouder moet voldoen aan de eisen in deze uitvoeringsrichtlijn en in de beoordelingsrichtlijn ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ (BRL ERM 4000). Voor bijzondere technieken kan de schilder een aantekening behalen (alleen in aanvulling op het certificaat voor schilderwerk ten behoeve van monumentale instandhouding).

Wanneer is het nodig?

Het certificaat voor historisch schilderwerk (restauratie-schilderwerk) staat garant voor degelijke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van monumentale restauraties. Het certificaat wordt momenteel in veel rijks- en provinciale bestekken voorgeschreven

Processtappen

Voor een historisch schilderwerk-certificaat is het van belang dat uw bedrijf de eisen van de beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn (zie downloads) heeft doorlopen en op orde heeft. Essentieel hierbij is dat uw bedrijf (per juridische entiteit) beschikt over:

 • een ingevoerd kwaliteitssysteem;
 • voldoende kennis en ervaring;
 • een ruime referentielijst aan restauratieprojecten van de afgelopen 3 jaar.


Een gecertificeerd bedrijf kan gespecilaliseerd zijn in bepaalde restauratie technieken. Deze technieken zijn in dat geval expliciet vermeldt op het certificaat. Dit kunnen één of meerdere van de volgende specialismen betreffen:

 • Houtimitatie;
 • Marmerimitatie;
 • Sjabloneren;
 • Tamponneren;
 • Patineren;
 • Dop- en kloptechniek
 • Wikkeltechniek;
 • Letterzetten en bieswerk
 • Ornamenten en heraldische motiven
 • Polychromische decoraties;
 • Aanbrengen bladmetalen


Zodra u aangeeft dat uw bedrijf aan de eisen zal voldoen, komt er een deskundige van Kiwa langs die toetst (audit) of uw organisatie en uw restauratieprojecten aantoonbaar aan de gestelde voorwaarden voldoen.
Als uw bedrijf is gecertificeerd, wordt u jaarlijks gecontroleerd.