IKB Varken / Global Gap is het basisprogramma voor het Varken van Morgen, beide programma’s kunnen gelijktijdig gecontroleerd worden. 

De maatregelen die worden genomen om het varkensvlees in de Nederlandse supermarkten te verduurzamen gaan over dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. Er is gezocht naar een balans tussen deze verschillende duurzaamheidsaspecten. De regeling het Varken van Morgen kent een drietal modules waarin normen met betrekking tot dit onderwerp zijn opgenomen.

1. Diergezondheid en verantwoord antibiotica gebruik
2. Dierwelzijn
3. Milieu en Duurzaamheid

Voor meer informatie en voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.