VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendorganisaties. VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen aan bedrijven die zijn gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA). In de praktijk gaat het daarbij om bedrijven de actief zijn in sectoren met verhoogde veiligheidsrisico’s. Denk daarbij aan bouwbedrijven en (chemische) industrie, maar ook aan schoonmaak- en hoveniersbedrijven.

Zet u uitzendkrachten aan het werk in risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving? Dan is het extra belangrijk dat uw uitzendkrachten veilig en gezond werken. En dat u en uw opdrachtgever dit mogelijk maken. Met een VCU-certificaat laat u zien dat uw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt. En zet u zichzelf neer als een deskundige en betrouwbare partner.

Stappen naar VCU-certificering

Nadat Kiwa uw certicatie-aanvraag in behandeling heeft genomen, ontvangt u een auditplan, als voorbereiding op de initiële audit. In fase 1 van het onderzoek vindt een documentatiebeoordeling plaats. Voor fase 2 wordt het gedocumenteerde systeem getoetst op kantoor. Er wordt dan beoordeeld of het ook is geïmplementeerd. Op basis daarvan wordt uw organisatie voorgedragen voor certificering. Na positieve beoordeling door de VCA-coördinator wordt het certificaat uitgereikt.

VCU en VCA

VCU vloeit voort uit de VCA. Bedrijven laten met een VCA-bedrijfscertificaat zien dat ze werken met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Professionals tonen met VCA-persoonscertificering aan dat ze weten hoe ze veilig en gezond moeten werken. Opdrachtgevers en aanbesteders gunnen klussen steeds vaker alleen aan VCA-gecertificeerde leveranciers. VCA is intussen dan ook volledig ingeburgerd in sectoren als de bouw, de chemische en procesindustrie, de elektrotechniek en de uitzendbranche.

Ook voor een VCA-bedrijfscertificaat kunnen organisaties bij Kiwa terecht. Check het productoverzicht hieronder. Voor VCA-persoonscertificering kunt u terecht bij Kiwa-onderdeel VCANederland.