Hoewel de gasnetten in Nederland bijzonder veilig zijn moet er voortdurend aandacht zijn voor de bescherming van het publiek, de eigen medewerkers en die van andere bedrijven. 

Hierbij kan Kiwa Technology u uitstekend ondersteunen vanuit haar kennis van de gasdistributiesector. Wij combineren de beschikbare technische veiligheidsmaatregelen met bedrijfskundige expertise en ervaring met menselijk gedrag op de werkvloer.

Een hogere veiligheid?

Voor elk gasnetwerkbedrijf staat veiligheid voorop. Veiligheid wordt bepaald door drie verschillende invloedsfactoren; techniek, organisatie en mensen. 

In de gasindustrie zijn op het gebied van technische maatregelen de afgelopen jaren grote vorderingen geboekt. De gasdistributie bedrijven zoeken nu naar wegen om veiligheid, net zoals financiën
en kwaliteit, te integreren in een managementsysteem. Daarnaast willen bedrijven dat hun medewerkers veiliger gaan denken en werken. Door het gericht invoeren van veiligheidsmanagementsystemen en door vorm en inhoud te geven aan de veiligheidscultuur binnen de gasnetwerkbedrijven, kan men grote verbeterstappen maken op weg naar een hoger veiligheidsniveau.

Analyseren van risico’s

Het bepalen en analyseren van risico’s is een belangrijk onderdeel bij het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem. De consultants van Kiwa Technology hebben jarenlange ervaring en een ruime hoeveelheid achtergrondgegevens om u te helpen bij het inventariseren en analyseren van risico’s. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van Bow-tie modellen en de Tripod systematiek.

Diensten op het gebied van veiligheid

Onze experts kunnen u helpen met:

 • De implementatie van Veiligheidsmanagementsystemen.
 • Het kiezen van de juiste aanpak voor uw organisatie.
 • Het begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Uitvoeren van programma’s gericht op cultuurverandering en menselijk gedrag.
 • Het uitwerken en implementeren van veiligheidsindicatoren.
 • De opzet en het testen van calamiteitenplannen.
 • Het opstellen van (veiligheids)instructies en (storings- of calamiteiten)handboeken.
 • Het uitvoeren van quick-scans van de veiligheidssituatie en uitgebreide status-quo bepalingen.
 • Het verzorgen van in-company trainingen en workshops over veiligheid voor het verbeteren van het veiligheidsdenken van uw medewerkers.

Veiligheidsmanagementsysteem / Veiligheidscultuur

Veiligheidsmanagementsysteem

Veiligheidsmanagement is het systematisch en aantoonbaar beheersen van veiligheidsrisico’s. Dat gebeurt door pro-actief risico’s te analyseren en beheersmaatregelen te nemen en daarbij te leren van fouten. Ook het monitoren van prestaties is een belangrijk onderdeel.

Een veiligheidsmanagementsysteem is een hulpmiddel om op een systematische manier het veiligheidsmanagement te borgen en te verbeteren binnen een organisatie. Veiligheidsmanagement is dus geen extra taak, maar een integraal onderdeel van een goed bedrijfsmanagement. In samenwerking met u kan Kiwa Technology de doelstellingen en performance indicatoren (KPI’s) voor uw veiligheidsbeleid definiëren. Daarnaast bieden wij ondersteuning om het veiligheidsmanagementsysteem op een efficiënte en transparante manier op te zetten en te integreren in de bestaande bedrijfsprocessen.

Veiligheidscultuur

Een goed geïmplementeerd veiligheidsmanagementsysteem is echter nog niet voldoende, het is namelijk ook nodig dat de werknemers in een organisatie veilig handelen en denken. Om een verandering in het gedrag van werknemers op de werkvloer te bereiken en te zorgen dat veiligheid leeft binnen de organisatie is een verandering van veiligheidscultuur nodig. Een groot gedeelte van de ongelukken die plaatsvinden wordt veroorzaakt door menselijke handelingen en dan met name door onveilig gedrag. Om dit percentage verder te verlagen moet de veiligheidscultuur binnen de bedrijven verbeterd worden; door het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisaties en het stimuleren van veilig gedrag bij de medewerkers. Het versterken van de veiligheidscultuur vergt een veranderingstraject dat zich op álle niveaus van de organisatie afspeelt, zowel op managementniveau als op de werkvloer.

Bij het implementeren van veiligheidscultuurprocessen kan Kiwa Technology u van dienst zijn, zowel in het begeleiden en ondersteunen van het gehele traject, als in deeltrajecten, bijvoorbeeld door middel van:

 • Een Gap analyse
 • Een Force field analyse
 • Advies over leiderschap en communicatie
 • Aanspreken op veilig gedrag
 • Veiligheidsinstructies en trainingen

Doelgroepen

 • Leidingnetbeheerder
 • Buisleidingexploitant
 • Netbeheerder Gas
 • Installatieverantwoordelijke Gas
 • Afdeling Netbeheer Gas
 • Assetmanager
 • Assetspecialist
 • Risicospecialist
 • HSE manager
 • HSE specialist