Energiebedrijven

Advisering bij hun wettelijke taak in het bevorderen van veiligheid van de gasinstallaties bij hun klanten.

Fabrikanten van toestellen

Ondersteuning bij de ontwikkeling van hun toestellen op het gebied van veiligheid.

Fabrikanten van installatiematerialen

Ontwikkelen van veilige toepassingsmogelijkheden van nieuwe installatiematerialen en technieken.

Overheid

  • Advisering rijksoverheid bij het ontwikkelen van wetgeving op dit gebied (Bouwbesluit,AMvB’s, etc);
  • Advisering provinciale en gemeentelijke overheid bij het uitoefenen van hun toezicht-houdende taken op het gebied van milieu en veiligheid;
  • Ondersteuning brandweer en technische recherche, veelal naar aanleiding van gasongevallen;
  • Beoordelingen op gastechnische gelijkwaardigheidsverklaringen in het kader van afwijkingen in Bouwregelgeving.

Brancheorganisaties

Ondersteuning bij ontwikkeling van (NEN-) normen, werkbladen (SCIOS), interpretaties, richtlijnen op het gebied van de veiligheid van gasinstallaties.

Verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus

Ondersteuning bij onderzoek naar de oorzaak van gasongevallen.

Woningbeheerders

Inventarisatie van de veilige staat van gasinstallaties in samenhang met de bouwkundige voorzieningen in relatie met de regelgeving.

Opleidingscentra

Overbrengen van kennis op het gebied van veilige gasinstallaties voor alle bovengenoemde doelgroepen.

Installatiebedrijven enonderhoudsbedrijven

Ondersteuning op maat bij de interpretatie van voorschriften (telefonisch of op locatie) en meeralgemeen (via Gaswijs of anderevakliteratuur).

Inspectiebedrijven

Ondersteuning op maat bij de interpretatie van voorschriften (telefonisch of op locatie) en meer algemeen (via technische contactgroepen).

Wat is onze kracht?

De medewerkers zijn breed inzetbaar als gevolg van een jarenlange ervaring in bovengenoemde grote verscheidenheid aan werkzaamheden. De huidige regelgeving op het gebied van gasinstallaties is mede tot stand gekomen door de inzet van onze medewerkers. Alle facetten met betrekking tot de veiligheid van gasinstallaties zitten in ons takenpakket.

Met name:

  • meewerken aan de totstandkoming van regelgeving;
  • adviseren over de toepassing en de interpretatie van de regelgeving;
  • onderzoek naar de oorzaak voor als het toch mis is gegaan.

Hierdoor beschikken wij over een uniek pakket kennis en dat maakt ons een autoriteit op dit vakgebied.