U bent...

Bent u opdrachtgever van proces gecertificeerde bedrijven? Dan is het mogelijk om verklaringen te verkrijgen voor specifieke opdrachten. Deze verklaring, de VAOC, is aanvullend op procescertificering conform de EN ISO 17065 (voorbeelden: BRL’s 537, KOMO 1149). De noodzaak voor zo’n VAOC kan ontstaan indien opdrachtgevers minder bekend zijn met de inhoud van procescertificering. 

Een VAOC

Een aannemer die gecertificeerd is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (een proces), voldoet aan de vereisten van een beoordelingsrichtlijn. Daarop wordt de aannemer getoetst tijdens een aantal kantoor- en veldaudits. Dergelijke veldaudits vinden plaats bij een willekeurig aantal opdrachten. 

Extra controle op eindkwaliteit

Bij opdrachtgevers kan echter de wens bestaan om gerichte of juist extra controle te hebben over de (te verwachten) eindkwaliteit. Een Verklaring Aanleg onder Certificaat is de aantoonbaarheid dat voldaan is aan de opgelegde kwaliteitscriteria. 

Welke aspecten er deel uit maken en/of kunnen maken op basis van de BRL K537 en/of 1149 wordt bepaald door de opdrachtverlener en Kiwa. Aspecten waar wij op toetsen zijn onder andere: 

• Kwaliteitssysteem
• Opdrachtdocumentatie
• Controle kwalificatie lassers
• Kwalificatieverbindingen
• (Proef)las controle o Niet-destructief o Destructief
• Toegepaste folie o Gecertificeerd o Niet-gecertificeerd / wel
• Verwerkingsomstandigheden 

Audits 

Normaal gesproken bestaat een VAOC-opdracht uit minimaal twee bezoeken (veldaudit en afsluitend kantooraudit). Daarnaast is de opdracht afhankelijk van de grootte van het werk, de wensen van de opdrachtgever en verder overeengekomen aspecten. 

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.