Om de juiste afwegingen te kunnen maken met betrekking tot vervangings- en instandhoudingstrategieën is kennis, kunde en betrouwbare data nodig.

Het is niet verstandig om prioriteiten uitsluitend te stellen op basis van de leeftijd en materiaalsoort van specifieke netdelen. Het is namelijk goed mogelijk dat een (deel van een) relatief jong tracé een mindere restkwaliteit heeft dan een ouder tracé. Naast de restkwaliteit speelt ook de ligging van het tracé mee in de beoordeling van de risico’s en de kosten en daarmee ook in de prioritering voor vervanging en/of onderhoud.
Kiwa Technology heeft een compleet pakket van diensten in huis om u te helpen bij het bepalen van onderhouds- en vervangingsstrategieën.

Deze diensten zijn, onder andere:

 • Het vaststellen van de conditie van het leidingnet, inclusief de aansluitleidingen
 • Het uitvoeren van risicoanalyses
 • Het uitvoeren van zogenaamde exit-beoordelingen. Hierbij worden gegevens vastgelegd van en gemeten aan leidingdelen en componenten die vervangen of gesaneerd worden. De informatie die hiermee verzameld wordt leidt tot een steeds beter beeld van het gedrag en de eigenschappen van leidingsystemen en componenten en het verloop daarvan in de tijd
 • Het bepalen van de effectiviteit van renovatietechnieken in verschillende omstandigheden
 • Het adviseren over in- en uitwendige monitorings- en inspectietechnieken van leidingen
 • Het indelen van leidinggroepen in homogene populaties met vergelijkbare risico’s
 • Het adviseren over databeheer en het uitvoeren van statistische analyses
 • Het vaststellen van de omstandigheden waaronder leidingen liggen en de invloed daarvan op de gebruiksduur
 • Het economisch optimaliseren van vervanging waarbij rekening wordt gehouden met plaatselijke omstandigheden.

Dit alles leidt tot een hoger kennisniveau van de toestand van uw netwerk en de wijze waarmee u vervanging van delen ervan zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren binnen zowel technische als economische (veiligheids)randvoorwaarden.

Doelgroepen

 • Assetmanagers
 • Risicomanagers
 • Risico-specialisten
 • Leidingeigenaren
 • Leidingbeheerders
 • Assetspecialisten