Buizen fabrikanten.

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde producten. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de producten is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

De certificering bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Onderhoud certificaat en certificatieschema”.

Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat bestaat uit 2 onderdelen, te weten:

productonderzoek

Door middel van een onderzoek, vaak uitgevoerd in ons eigen laboratorium, wordt vastgesteld of het product voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn.

Het onderzoek heeft betrekking op o.a. materiaaleigenschappen, duurzaamheid, maatvoering en andere functionele eigenschappen en wordt éénmalig uitgevoerd.

beoordeling productieproces

Het productieproces wordt beoordeeld om vast te kunnen stellen of de leverancier is staat is om bij voortduring een product af te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet.

Tijdens deze beoordeling komen aspecten van het proces aan de orde die van invloed zijn op de kwaliteit van het product, zoals onder meer ingangscontrole, procescontrole en eindcontrole.

Kiwa gaat ervan uit dat, wanneer het productieproces voldoet aan de gestelde eisen en het product niet wordt gewijzigd, de producten bij aflevering voldoen aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn.

Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige inspecties van het productieproces.

Onderhoud certificaat en certificatieschema
Het productieproces wordt regelmatig geïnspecteerd om een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden dat de onder
certificaat geleverde producten blijven voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld.

Onderdeel van deze periodieke audits vormen functionele beproevingen van de gecertificeerde producten.