VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

De VCA - Petrochemie is met name bedoeld voor die partijen die werkzaam zijn in de petrochemische bedrijven en daaraan gelieerde industrieen.