De VCA - Petrochemie kent het grootste aantal te toetsen elementen en bestrijkt het gehele gebied van risico naar risico beheerst.

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

De VCA - Petrochemie is met name bedoeld voor die partijen die werkzaam zijn in de petrochemische bedrijven en daaraan gelieerde industrieen.