Let op: De Raad voor Accreditatie (RvA), de toezichthouder op het VCA-systeem), accepteerde begin 2018 de nieuwe VCA-versie 2017/6.0. Als gevolg daarvan is er sinds april 2018 ook een nieuwe VCA-checklist. In de nieuwe VCA staat veiligheid nog meer centraal en staan verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag. De nieuwe VCA zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België. VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1.

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. De VCA - Petrochemie is met name bedoeld voor die partijen die werkzaam zijn in de petrochemische bedrijven en daaraan gelieerde industrieen.

  1. Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
  2. Welk niveau (VCA *, VCA** of VCA-Petrochemie) moet ik kiezen?
  3. Opstellen te nemen actiepunten voor uw VGM beheerssysteem
  4. Uitvoeren actiepunten van uw VGM beheerssysteem
  5. U kiest voor een certificatie instelling die het best bij u past