De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op de eigen vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen regels en toezicht, en voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tijdelijke of wisselende locaties.

Opdrachtgevers die VCA verplicht stellen aan hun aannemers om juist hun veiligheidsniveau te borgen.

Verantwoord ondernemen vereist van u als opdrachtgever respect voor de partijen die u helpen uw nieuwe doelstellingen te realiseren. Om hun veiligheidsniveau te waarborgen stelt u de VCA als minimale eis. Is het dan niet meer dan vanzelf sprekend dat u zelf voldoet aan de VCO? Ook coördinerende partijen kunnen gebruik maken van de VCO.

  1. Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
  2. Opstellen te nemen actiepunten voor uw VGM beheerssysteem
  3. Uitvoeren actiepunten van uw VGM beheerssysteem
  4. U kiest voor een certificatie instelling die het best bij u past.

Door het brede spectrum van activiteiten die Kiwa ontplooit is de kans groot dat Kiwa een prima match voor uw organisatie is. Er wordt een zogenaamde fase 1 beoordeling gedaan. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management review en risico inventarisatie in orde is. Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek plaats vinden. Door middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle doelstellingen en eisen van de VCO wordt voldaan wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het certificaat uitgereikt.