Voor wie?
Deze BRL K21039 Videobewakingssystemen is bedoeld voor leveranciers van Videobewakingssystemen die kwaliteit nastreven en aantoonbaar te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Een belangrijke groep aanbieders die met deze richtlijn videosystemen onder certificaat kunnen leveren zijn alarminstallateurs die vallen onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Zij ontwerpen, installeren, leveren op en onderhouden beveiligingssystemen.

Certificatie-eisen
De BRL K21039 Videobewakingssystemen stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Belangrijke documenten, zoals het Programma van Eisen, het Cameraplan, het Rapport van Oplevering en het certificaat maken hier ook onderdeel van uit.

Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van installatie tot onderhoud en aan het gedocumenteerde kwaliteitssysteem, zoals o.a. competenties en kwalificaties van personeel, meetuitrusting, etc.

De volgende aspecten zijn van toepassing voor de levering en nazorg van camerasystemen:

  • Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) van een camerasysteem 
  • Het opstellen van een Cameraplan van een camerasysteem
  • Het installeren van camerasysteem
  • Het in bedrijf stellen en opleveren van een camerasysteem
  • Het onderhouden van een camerasysteem

Alle bovengenoemde aspecten worden gezien als een totaalpakket, er kunnen geen deelcertificaten worden toegekend aan bedrijven.

Certificatieproces erkend bedrijf
Certificering van uw bedrijf als erkend Leverancier van videosystemenbewakingssystemen begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten.

Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als erkend Leverancier van videosystemen wordt voldaan

Onderdeel van het toelatingsonderzoek is de beoordeling van twee camerasystemen. Van deze camerasystemen worden de dossiers gecontroleerd waarbij het totale toepassingsgebied moet worden beoordeeld. 

Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen. Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering als Leverancier van videosystemen te behouden.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.