Voor wie?
Deze BRL K21039 Videobewakingssystemen is bedoeld voor leveranciers van Videobewakingssystemen die kwaliteit nastreven en aantoonbaar te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Een belangrijke groep aanbieders die met deze richtlijn videosystemen onder certificaat kunnen leveren zijn alarminstallateurs die vallen onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Zij ontwerpen, installeren, leveren op en onderhouden beveiligingssystemen.

Certificatie-eisen
De BRL K21039 Videobewakingssystemen stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Belangrijke documenten, zoals het Programma van Eisen, het Cameraplan, het Rapport van Oplevering en het certificaat maken hier ook onderdeel van uit.

Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van installatie tot onderhoud en aan het gedocumenteerde kwaliteitssysteem, zoals o.a. competenties en kwalificaties van personeel, meetuitrusting, etc.

De volgende aspecten zijn van toepassing voor de levering en nazorg van camerasystemen:

  • Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) van een camerasysteem 
  • Het opstellen van een Cameraplan van een camerasysteem
  • Het installeren van camerasysteem
  • Het in bedrijf stellen en opleveren van een camerasysteem
  • Het onderhouden van een camerasysteem

Alle bovengenoemde aspecten worden gezien als een totaalpakket, er kunnen geen deelcertificaten worden toegekend aan bedrijven.

Wilt u weten welke stappen er genomen worden tot uw bedrijf gecertificeerd is?
Bekijk dan onze Infographic 'Uw certificering uitgevoerd door Kiwa NCP'.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.