Voor wie?

De Belgische overheid heeft op 17 februari 2012 het Vlaamse Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen vastgesteld, het VLAREMA.

In het VLAREMA zijn nieuwe bepalingen geïntroduceerd die op 1 juni 2012 van toepassing zijn geworden voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (IHM's) die ook werken met gevaarlijke afvalstoffen en deze behandelen en verhandelen naar België. Zij moeten namelijk ook beschikken over, en werken met een kwaliteitsborgingssysteem (KBS).

Processtappen

De IHM's die over een kwaliteitsborgingssysteem moeten beschikken, moeten een keuring ondergaan door een onafhankelijke keuringsinstelling om het kwaliteitsborgingssysteem op te volgen en te evalueren. Tijdens de keuring wordt onderzocht of het kwaliteitsborgingssysteem alle voorwaarden dekt, of het toereikend is om ervoor te zorgen dat alle wettelijke voorwaarden in de praktijk worden nageleefd, en of het in de praktijk wordt toegepast.

Een eerste keuring dient uitgevoerd te worden:

  • Ten laatste twee jaar na de registratiedatum voor bedrijven die sinds 1 juni 2012 nieuw geregistreerd werden als IHM van gevaarlijke afvalstoffen;
  • Vóór 1 juni 2015 voor bedrijven die op 1 juni 2012 reeds erkend overbrenger waren van gevaarlijke afvalstoffen.

Na een eerste keuring wordt het KBS om de vier jaar herkeurd

Over Kiwa

Kiwa Nederland is officieel erkend door de OVAM om als onafhankelijke keuringsinstelling het kwaliteitsborgingssysteem op te volgen en te evalueren.