Het VbV-keuringsvoorschrift MP03 stelt eisen aan de diefstalpreventieve werking van mechanische beveiliging voor voertuigen. De maatregelen zijn afgestemd op de te verwachten diefstalmethodes. Diefstalbeveiliging door mechanische beveiliging is in te delen in twee categorieën: Standaard en Zwaar.

Het VbV-SCM certificaat

Op mechanische beveiligingssystemen wordt afhankelijk van het soort systeem wel of geen certificaat afgegeven. 

Mechanische beveiliging met certificaat 
Op mechanische beveiligingssystemen die geregistreerd kunnen worden op een bepaald voertuig wordt een certificaat afgegeven. Dit betreffen systemen van Bearlock en Construct, zoals versnellingsbaksloten. Een VbV-SCM certificaat kan worden afgegeven op het voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf kan het voertuig en beveiligingssysteem certificeren wanneer de werking van het systeem gecontroleerd en goedgekeurd is.

Mechanische beveiliging zonder certificaat
De meeste mechanische beveiligingssystemen zijn niet voertuig gebonden en kunnen daarom niet geregistreerd worden op een bepaald voertuig, denk hierbij bijvoorbeeld aan wielklemmen. Bij dit soort systemen wordt geen certificaat afgegeven. Goedgekeurde mechanische beveiligingssystemen worden voorzien van een label met daarop de vermelding 'SCM goedgekeurd'. Op dit label wordt een volgnummer vermeld dat begint met P3 gevolgd door zeven cijfers.

Klassenindeling

Klasse Standaard
Effectieve producten, gericht op de gelegenheidsdief, met een aanvalsbestendigheid van minimaal 3 minuten met gebruik van handgereedschappen die men gemakkelijk mee kan nemen en die op het lichaam verborgen kunnen worden.

Klasse Zwaar
Effectieve producten, gericht op de professionele diefstal, met een aanvalsbestendigheid van minimaal 5 minuten bij gebruik van zwaardere gereedschappen