Het VbV-keuringsvoorschrift TV01 stelt eisen aan terugvindsystemen. Voor terugvindsystemen zijn de gestelde eisen niet langer technisch inhoudelijk, maar voornamelijk functioneel. Terugvindsystemen worden daarom zowel voorafgaand aan het toekennen van de goedkeuring, als ook daarna continu beoordeeld op effectiviteit. Leveranciers van systemen die in de praktijk niet meer effectief blijken te zijn, zullen hierop aangesproken worden, en kunnen bij uitblijven van verbetering hun goedkeuring verliezen. Zo ontstaat optimale ruimte en prikkel voor voortdurende innovatie, en differentiatie in verschillende technieken.

Het VbV-SCM certificaat

Een VbV-SCM certificaat kan worden afgegeven op een voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd terugvindsysteem. Het afgeven van een certificaat voor een terugvindsysteem is alleen mogelijk wanneer het voertuig is voorzien van minimaal een Kiwa SCM goedgekeurde startonderbreker. De basisbeveiliging dient eerst gecertificeerd te worden voordat er een terugvindcertificaat kan worden afgegeven op een voertuig. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf met een erkenning voertuigvolgsysteem kan het voertuig en terugvindsysteem certificeren wanneer de werking van het systeem gecontroleerd en goedgekeurd is.