Voor wie?

Voor  iedereen die vragen heeft over een weg-, terrein- of bedrijfsverharding, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Kiwa KOAC staat u graag bij als u civieltechnische vragen heeft over de kwaliteit of uitvoering van het werk. 

Wanneer is het nodig?

Je kunt niet altijd van alle onderwerpen op het gebied van kwaliteitszorg op de hoogte zijn. Soms doen zich situaties voor waarbij de expertise en het advies van een onafhankelijke, betrouwbare partner gewenst is.

Heeft u vragen als: 

- Hoe zat het ook alweer met die CE-markering van asfalt?
- Waar kan ik in de Standaard RAW Bepalingen vinden wat de verdichtingsgraad van zand in een cunet moet zijn?
- Hoe beoordeel ik de bedrijfscontrole van een aannemer?
- Moet ik bij bepaalde onderdelen ook toetsen aan het gemiddelde resultaat?

Maar ook:
- Ik wil het bestaande zand hergebruiken. Welke proeven kan ik doen om te beoordelen of het zand voldoet aan de eisen?

Processtappen
Wij onderscheiden drie categorieën vragen:

a. Wanneer u belt met de Vraagbaak Kwaliteitszorg Wegenbouw wordt, indien mogelijk, direct antwoord gegeven op uw vraag. Dit betreft dan een vraag die wij eenvoudig zonder noodzakelijk opzoekwerk, kort en bondig binnen 15 minuten kunnen beantwoorden. De beantwoording van de vraag zal mondeling zijn. Aan de beantwoording van een dergelijke vraag zijn geen kosten verbonden en u bent direct geholpen!

b. Bij meer complexe vragen en vragen die u ons per email of via de website stelt, ontvangt u zo snel mogelijk onze reactie over het tijdstip van beantwoording en de bijbehorende kosten.
De kosten per vraag zijn afhankelijk van de inhoud van de vraag en/of de scope van het beschouwde onderwerp.
Het betreft in dit geval vragen die niet direct mondeling beantwoord kunnen worden (maximaal acht uur inzet).
Nadat wij uw akkoord per email hebben ontvangen gaan wij direct aan de slag met de beantwoording van uw vraag. Er is dus geen lang offerte-opdracht traject nodig.

c. De laatste categorie vragen betreft de complexe vragen die meer dan acht uur inzet nodig hebben dan wel waarbij een meting of laboratoriumproef noodzakelijk is. U ontvangt voor een dergelijke vraag een aparte offerte.

Waarom Kiwa KOAC?
Door de unieke combinatie van kennis binnen één bedrijf kan de adviseur van Kiwa KOAC alle mogelijke aspecten en risico’s beoordelen. Op basis van alle constructieve, civieltechnische en uitvoeringsaspecten wordt een afweging gemaakt en advies gegeven. Onze adviseurs ondersteunen u graag bij het maken van de juiste keuze.