Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van vulpunt-morsbakken. Door vulpunt-morsbakken te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K748, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat deze vulpunt-morsbakken zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden.

Wanneer is het nodig?

Voor gebruik op alle locaties waar vul- en/of leegzuig activiteiten plaatsvinden van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem. Indien de vulpunt-morsbak onderdeel is van een gecertificeerde tankinstallatie wordt deze geplaatst door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903 "Tankinstallaties".

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.