Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van vulpuntmorsbakken. Door hun vulpuntmorsbakken te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K748, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat deze vulpuntmorsbakken zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden.

Voor gebruik op alle locaties waar vul- en/of leegzuig activiteiten plaatsvinden van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem. Indien de vulpuntmorsbak onderdeel is van een gecertificeerde tankinstallatie wordt deze geplaatst door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)".