De regeling is verplicht voor personen die werken met professioneel vuurwerk.

Het certificaat kan aangevraagd worden ná het behalen van het diploma bij een door Kiwa erkende examenorganisatie.  Ook dient de aanvrager te voldoen aan de werkzaamheidseis en andere voorwaarden genoemd in het Certificatieschema.

Bij (professioneel) gebruik van vuurwerk buiten de periode waarin gebruik voor publiek is toegestaan.

Erkende exameninstelling

Onderstaande organisaties zijn erkend door Kiwa om het examen tot Vuurwerkdeskundige af te nemen in het kader van de certificeringregeling.

VCM Leusden
Bedrijfsweg 5
3831 KE LEUSDEN
Tel. 033-4321002
contactpersoon: Jan Hoogland
e-mail: info@vcmleusden.nl
website: www.vcmleusden.nl


OIVP (Opleidingsinstituut voor Pyrotechniek)
Gronausestraat 1240
7534 AV ENSCHEDE
Tel. 053-4617415
contactpersoon: Jolanda Pen
e-mail: info@oivp.nl
website: www.oivp.nl

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek

Frankenlaan 77
6419 BS Heerlen

Tel. 073 203 2646
contactpersoon: Maik van de Graaf
e-mail: info@opleidingpyrotechniek.nl
website: www.opleidingpyrotechniek.nl

Naar boven

Registers

Naar boven

Certificatieschema

In het certificatieschema Vuurwerkdeskundige staan de eisen beschreven die gelden voor de certificering en hercertificering van vuurwerkdeskundigen. Daarnaast zijn eisen aan de opleider en de exameninstantie opgenomen.
Klik hier voor het geldende certificatieschema 2012.

Naar boven

Aanvraagformulier (her)registratie

De onderliggende eisen tot registratie en herregistratie staan beschreven in het certificatieschema.

Klik hier voor het aanvraagformulier registratie Vuurwerkdeskundige.

Klik hier voor het aanvraagformulier herregistratie Vuurwerkdeskundige.

Voor de deels vooringevulde Verklaring omtrent Gedrag kunt u indien nodig contact met ons opnemen.
Wij verzoeken u vriendelijk het formulier ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen, bij voorkeur per aangetekende post, in te sturen naar het genoemde adres.

College van deskundigen

Het College van Deskundigen wordt bijgestaan door adviseurs, rapporteur en secretaris.De belanghebbende partijen (aanbieders en afnemers van het certificaat) zijn vertegenwoordigd in het College van Deskundigen, waarbij het stemrecht evenwichtig is verdeeld. De afvaardigingen omvatten het volledige toepassingsgebied in kwestie, te weten groot vuurwerk (GV) en pyrotechnische speciale effecten (PSE), incl. het verwerken. In totaal zijn er 3 stemgerechtigde leden namens de belanghebbende partijen (werkgevers, certificaathouders). Alle stemmen zijn gelijkwaardig. Het CvD streeft naar consensus in de besluitvorming. Indien de stemmen staken, kan de voorzitter een besluit nemen. E.e.a. conform het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 . Het College van Deskundigen wordt bijgestaan door adviseurs, rapporteur en secretaris.

De heer J.A. van der Kuil is de onafhankelijke voorzitter.
Heren J. Franssen, R. de Koster en G. Fernandez zijn vertegenwoordigers van respectievelijk de branche-organisaties PVPT, VEN en de onafhankelijke certificaathouders. Zij hebben stemrecht.
Mevrouw S. Wiers is vertegenwoordiger vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (centrale overheid). Dhr. L. Cairo is namens de provincie Gelderland aanwezig (provinciale overheid).