Normreferenties

  • NEN-EN 12667 - Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand
  • ASTM C518 - Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus
  • ISO 8301 - Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus
  • NEN-EN 13162 t/m 13171 – productstandaarden voor thermische isolatie van gebouwen
  • NEN-EN 16012 - Thermische isolatie voor gebouwen - Reflecterende isolatieproducten

Principe

Een proefstuk wordt geplaatst tussen een warme en koude plaat. De warmtestroom door het proefstuk om het temperatuurverschil constant te houden is een maat voor de warmteweerstand/warmtegeleiding (isolatie) van het proefstuk.