Het doel van het ketenkeurmerk is in de eerste plaats om transparantie te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten en deze kwaliteit te vergroten ten behoeve van de uiteindelijke eindgebruiker. Door het ketenkeurmerk wordt de kwaliteit in de gehele keten verhoogd. WDTM (Wonen Diensten Techniek voor Mensen), de brancheorganisatie voor woonzorgtechnologie, ziet toe op een juiste interpretatie van het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten.
Het ketenkeurmerk draagt er toe bij dat schakels in de gehele keten goed op elkaar worden afgestemd, hetgeen de kans op fouten zal verkleinen.

In het ketenkeurmerk wordt de verantwoordelijkheid toebedeeld aan de verschillende schakels in de keten, wat duidelijkheid verschaft. Het ketenkeurmerk geeft zowel klanten als organisaties de zekerheid te werken met een partner die aan de hoogst haalbare normen voldoet op het gebied van personenalarmering. Het ketenkeurmerk zorgt ervoor dat de te leveren kwaliteit van zowel diensten als apparatuur, software e.d. duidelijk is voor zowel de klant als de leverancier.

Het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De organisatie die is gecertificeerd, heeft zijn processen zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om een kwalitatief goede dienstverlening te kunnen leveren. De uiteindelijke eindgebruiker, de klant, is daarbij altijd het uitgangspunt.

Voor betrokken organisaties kan het ketenkeurmerk een doel zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van persoonsgebonden alarmeringsdiensten te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de interne organisatie, welke betrokken is bij deze dienstverlening. Het resultaat is een tevreden eindgebruiker, de klant. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. Het ketenkeurmerk is een hulpmiddel voor het management om deze processen te beheersen en de kwaliteit van deze processen en de interne organisatie op systematische wijze te sturen en te bewaken.

WDTM:
Per 23 mei 2018 heeft WDTM het auditeren en certificeren van alle modules van het WDTM ketenkeurmerk ondergebracht bij Kiwa.

Keurmerk documenten:
De Keurmerk documenten kunt u downloaden van www.wdtm.nl

Tarieven:
De tarieven voor certificering op basis van het keurmerk WDTM staan hier.

Wilt u weten welke stappen er genomen worden tot uw bedrijf gecertificeerd is?
Download dan onze Infographic 'Uw certificering uitgevoerd door Kiwa NCP' door op de rode button te klikken aan de rechterkant van deze pagina.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven bij Kiwa NCP, klik hier.
Voor een overzicht van alle WDTM gecertificeerde bedrijven kunt u kijken op de website van WDTM, klik dan hier

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd.
Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.

Gerelateerde website:
www.wdtm.nl