Gezien het beleid binnen Nederland om mensen met een zorgvraag langer zelfstandig thuis te laten wonen is toegang tot de woning een steeds belangrijkere voorwaarde. Binnen de huidige praktijk is te constateren dat er veel verschillende oplossingen gekozen worden, die vaak los van elkaar functioneren en de toegang regelen voor een beperkte groep mensen binnen de zorgketen. Dit heeft geleid tot onrust bij thuiswonende zorgvragers en tot gebrekkige afstemming en soms zelf onveilige situaties.

De doelstelling van het ketenkeurmerk is om ketenpartners gereedschap te geven om een veilige situatie te creëren op het gebied van toegang tot zorgwoningen. Bovendien kunnen we ketenpartners zich hiermee positief onderscheiden.

De introductie van technologie in de zorg heeft tevens tot gevolg dat verantwoordelijkheden duidelijker beschreven worden. De cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid, en de regie over zijn eigen zorg. In de huidige praktijk komt deze verantwoordelijkheid niet altijd even duidelijk naar voren. De introductie van technologie kan de relatie tussen cliënt en behandelaar veranderen. De cliënt is niet alleen zorgvrager, hij is tevens klant of opdrachtgever.

WDTM:
Per 23 mei 2018 heeft WDTM het auditeren en certificeren van alle modules van het WDTM ketenkeurmerk ondergebracht bij Kiwa.

Keurmerk documenten:
De Keurmerk documenten kunt u downloaden van www.wdtm.nl

Tarieven
De tarieven voor certificering op basis van het keurmerk WDTM staan hier.

Wilt u weten welke stappen er genomen worden tot uw bedrijf gecertificeerd is?
Download dan onze Infographic 'Uw certificering uitgevoerd door Kiwa NCP' door op de rode button te klikken aan de rechterkant van deze pagina.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven bij Kiwa NCP, klik hier.
Voor een overzicht van alle WDTM gecertificeerde bedrijven kunt u kijken op de website van WDTM, klik dan hier

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd.
Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.

Gerelateerde website:
www.wdtm.nl