Inhoud beoordelingsrichtlijn

De WEEELABEX kwaliteitsstandaard beschrijft de werkwijze voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. WEEELABEX staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence. De kwaliteitsstandaard geeft invulling aan het begrip ‘passende verwerking’ dat de Europese richtlijn 2002/96/EC al sinds de invoering in 2005 vereist. De verplichting tot selectieve behandeling en depollutie wordt gedetailleerd beschreven in de standaard en geeft goede aangrijpingspunten voor de handhaving.

Voor wie?

Verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Voorbeelden van elektronische apparatuur zijn: wasmachines, wasdrogers, koelkasten, vriezers, ovens, beeldbuistelevisies, CRT monitoren, LCD schermen, gasontladingslampen, magnetrons, mobiele telefoons, tablets, friteuzes, boormachines, stofzuigers, kleine huishoudelijke apparatuur etc. 

Er zijn momenteel 3 type verwerkers via Weeelabex te certificeren.
type I = manuele verwerking en depolutie.
type II = machinale verwerking en depolutie.
type III = vergevorderde en gespecialiseerde machinale verwerking en depolutie

De beoordelingscriteria voor deze certificatieregeling vindt u op de website van  de WEELABEX organisatie 

Wanneer is het nodig?

Vanaf 1 juli 2015 in Nederland verplicht vanuit milieu wet en regelgeving. In België is het gecertificeerd zijn ook een verplichting waarbij de keuze gemaakt kan worden tussen Weeelabex en ISO 17020.

Processtappen 

  • Invullen van de WEEELABEX Intentieverklaring (Declaration of Intent, online indienen bij WEEELABEX Office in Praag via www.weeelabex.org). Selecteer de Lead Auditor (Jan Cees Wielenga, Erik Kuipers of Rob Franken).
  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven wat voor soort bedrijf u bent. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van WEEELABEX. Het toelatingsonderzoek bestaat uit een General audit en een Batchtest. Deze batchtest bestaat uit het monitoren van de verwerking van een exact bepaalde hoeveelheid e-waste en de mate waarin het scheidings- en depollutieproces volgens vastgestelde normen wordt behaald. Na positief advies ontvangt u het WEEELABEX certificaat. 
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de WEEELABEX. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats.

Waarom?

In internationaal verband wordt de recycling van afgedankte elektronische apparaten en energiezuinige lampen naar een kwalitatief hoger plan gebracht. Daarvoor moeten de recyclingbedrijven van e-waste zich certificeren volgens de zogenaamde WEEELABEX -kwaliteitsstandaard. De WEEELABEX -normen stellen eisen aan het gehele verwerkingsproces, met als doel om met zorg voor het milieu zoveel mogelijk grondstoffen te herwinnen. Gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om al het e-waste dat zij verwerken, te registreren bij een Nationaal Register, waardoor alle verwerkte volumes aan de overheid kunnen worden verantwoord. Dat is nodig om de hogere Europese inzameldoelstellingen voor e-waste te kunnen halen die vanaf 2016 gelden. Het verzekert de recyclingbedrijven er ook van dat concurrenten tenminste aan dezelfde eisen moeten voldoen als zijzelf.

Gecertificeerde bedrijven