Methode

De weekmakers worden geëxtraheerd met een voorgeschreven hoeveelheid di-ethylether in een Soxhlet extractie-apparaat met glazen huls gedurende een vastgestelde tijd. De proefmonsters worden in kleine stukjes gesneden. In totaal wordt circa 3 g proefmonster geëxtraheerd. Het weekmakergehalte wordt bepaald door massabepaling van het ingewogen proefmonster, voor en na extractie.

Referenties

UEAtc directive M.O.A.T. No. 65
ISO 6427