Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.

Gebaseerd op een diepgaande kennis van de vigerende regelgeving en een grote praktijkervaring kan deze beoordeling worden uitgevoerd door Kiwa Technology. Naast een beoordeling van de eventuele onvolkomenheden zal de rapportage ook een concreet overzicht geven van de manier waarop de aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Nadat de noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd kan de rapportage met de eindbeoordeling eventueel gebruikt worden in het certificeringproces van de Netbeheerder. Dit in verband met de “aantoonbaarheid” van de toepassing van de juiste werkprocedures.

Deze beoordeling kan uitgevoerd worden door “eigen” medewerkers van de netbeheerder, maar één van de voordelen van de beoordeling een “buitenstaander” is het voorkomen van een zekere bedrijfsblindheid.

De invoering van (nieuwe) werkprocedures dient veelal gekoppeld te worden aan geven van personele instructies. Deze kunnen ook door Kiwa Technology verzorgd worden, zonodig in combinatie met Kiwa Training.

Voor wie?

  • Operationeel leidinggevenden
  • Installatieverantwoordelijken
  • KAM medewerkers
  • ARBO medewerkers
  • Veiligheidscoördinatoren
  • Veiligheidsdeskundigen