Optiek en Optometriezaken die willen aantonen dat ze voldoen aan eisen van kwaliteit en professionaliteit.

FOAB leden laten zich het onafhankelijke Certificeringsbureau Kiwa onderzoeken of ondernemingen aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. FOAB leden kunnen alleen aansluiting vinden bij FOAB als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten FOAB leden hun kwaliteit op peil houden. FOAB leden die het Keurmerk ZichtKwaliteit hebben, hebben het recht om in hun communicatie het Kiwa-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.

Het Keurmerk ZichtKwaliteit bewaakt het gehele proces van de onderneming. Van intake tot resultaat. Het keurmerk garandeert dat het personeel voldoet aan de gestelde (beroeps) eisen om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het personeel, worden ook de, de intake, de veiligheid van de apparatuur en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het Keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de onderneming én de kwaliteit van het gehele proces.

De Initiële audit, oftewel de eerste audit, duurt 0.5 dag per vestiging (inclusief rapportage)
Bij de Initiële audit ligt de focus op het “bestaan” van documenten

De eerste en tweede opvolgingsaudit zijn uitgebreider en nemen 1.0 auditdag in beslag per vestiging (inclusief rapportage)
Bij de opvolgingsbezoeken ligt de focus op de “werking” van het systeem

Ons tarief is € 1199,00 per auditmandag en € 116,00 service, reis en verblijfskosten en € 65,00 administratiekosten

vraag vrijblijvend een offerte voor de audit aan bij Debbie Groenendaal, 0113-820410, debbie.groenendaal@kiwa.nl

Voor meer informatie en een aanmeldformulier: http://www.foab.nl/