Bereken in 4 stappen de MKI-waarde

Opdrachtgevers hechten steeds vaker waarde aan duurzame producten. Het rijk en gemeenten zijn hier twee voorbeelden van. Als je je product kunt leveren met een opgave van het milieuprofiel, dan heb je bij zulke opdrachtgevers al snel een streepje voor. Zeker wanneer bedrijven aan de hand van het milieuprofiel de MKI-waarde van hun producten hebben vastgesteld. Deze waarde weerspiegelt de kosten die de maatschappij moet maken om de negatieve milieueffecten te kunnen compenseren. Om de MKI-waarde vast te stellen, moet een proces van vier stappen doorlopen worden:

Stap 1: Verzamelen maar!

Als producent weet je waar de grondstoffen van jouw product vandaan komen. Tijdens deze stap verzamel je alle gegevens over die grondstoffen. Denk hierbij aan alle grondstoffen die nodig zijn voor productie, de processen die tijdens de productie plaatsvinden en aan energieverbruik.

Stap 2: Optellen

Als je alle gegevens verzameld hebt kan een specialist op basis hiervan een Life Cycle Analyse (LCA) uitvoeren. De emissie die tijdens de gehele levensloopcyclus plaatsvindt (bijvoorbeeld: CO2 en NOx) worden dan in kaart gebracht.

Stap 3: Wat doet mijn product met het milieu

Aan de hand van een LCA wordt een milieuprofiel (EPD) opgesteld. In de EPD wordt de score ten aanzien van 11 basis milieueffecten weergegeven. Deze categorieën zijn te specificeren naar thema’s zoals ozonlaagaantasting, uitputting van grondstoffen of klimaatverandering. Zo kun je zien op welke gebieden jouw product het meest belastbaar is voor het milieu.

Stap 4: Schaduwprijs

De score op de 11 basis milieueffecten wordt vermenigvuldigt met een conversiefactor. Het totaal van die uitkomsten wordt bij elkaar opgeteld en levert de MKI-waarde/schaduwprijs op. Dit zijn de preventiekosten die gemaakt zouden moeten worden om de milieuschaden op te heffen.