In 5 stappen werken met de MVO Prestatieladder

Bedrijven worden voortdurend geconfronteerd met maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt van ondernemers verwacht dat zij rekening houden met vermindering van CO2 uitstoot en  voor je het weet is NOx een trending onderwerp. Hoe voorkom je als bedrijf dat je voortdurend verdwaalt in het bos van maatschappelijke vraagstukken?

Wees proactief en word bewust van wat een nieuw maatschappelijk vraagstuk voor jouw bedrijf betekent. Met de MVO Prestatieladder zijn bedrijven in staat om in een korte periode deze betekenis te bepalen. Aan de hand van de 33 MVO indicatoren kunnen bedrijven hun standpunt bepalen. Denk hierbij aan de volgende vraagstukken: Past circulair ondernemen bij mijn organisatie? Hoe breng ik de CO2 uitstoot van mijn bedrijf naar beneden?

De MVO Prestatieladder helpt bedrijven om te bepalen welke houding zij aan willen nemen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven die ervoor kiezen om met de MVO Prestatieladder te werken kunnen door middel van de volgende 5 stappen overgaan naar het MVO managementsysteem:

Stap 1: Een goed begin is het halve werk

Bedrijven die aan de slag gaan met de MVO prestatieladder, bepalen uit de MVO indicatoren de meest relevante indicatoren. Aan de hand hiervan ontstaat het concept MVO-profiel. Dat concept bestaat onder andere uit een MVO georiënteerde missie en visie en voorzieningen die het managen van de MVO indicatoren mogelijk maken.

Stap 2: Vele handen maken licht werk

Tijdens het transitie proces is het van belang dat alle lagen van het bedrijf weten wat er gaande is. De overstap naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet zomaar gemaakt. Er is vanuit de gehele organisatie draagvlak nodig om de overgang te realiseren.

Stap 3: Het echte werk

Nadat de ideeën van de organisatie zijn uitgewerkt in een concept voorstel, wordt er een diepgaande analyse uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat er naast de belangen van de organisatie ook rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholders.

Stap 4: Maak het eigen

Nu kan er een MVO plan van aanpak gemaakt worden, waar vanuit de gehele organisatie draagvlak voor moet zijn. Is de strategie bepaald dan kan de organisatie aan het werk om de gestelde doelen te behalen. Door het monitoren van het MVO proces kan tijdig worden ingespeeld op afwijkingen van de bepaalde koers.

Stap 5:

Als het MVO plan van aanpak volledig is uitgevoerd, komt het bedrijf in aanmerking voor een MVO Prestatieladder certificaat. Op dit moment kan het bedrijf communiceren dat zij haar processen heeft ingericht  volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.