Blusgassystemen trainingen

Kiwa R2B en Kiwa NCP organiseren gezamenlijk diverse opleidingen en trainingen die geschikt zijn voor personen die zich beroepsmatig bezig houden met blusgasinstallaties, zoals installateurs, adviseurs, onderhouders, brandweer, verzekeraars en inspecteurs.

Bij onze opleidingen en trainingen staat het belang van een betrouwbare werking van een blusgassysteem voorop.

Een blusgasinstallatie wordt vaak toegepast in ruimtes waar brandbeveiliging door middel van sprinklers niet mogelijk is, zoals een serverruimte. Een blusgassystemen is gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing. Het voornaamste doel van een blusgasbeveiliging is het voorkomen van brandschade aan computer- en andere apparatuur.