AVG/GDPR certificering

Bij een AVG/GDPR-audit controleert een auditor van Kiwa uw beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming tegen de eisen uit de AVG. We checken of uw organisatie voldoet aan de vereisten van de Europese privacywetgeving en of u uw beleid en processen zodanig hebt gestructureerd dat compliance ook in de toekomst wordt gegarandeerd.

Kiwa evalueert hiervoor onder meer de processen en het beleid met betrekking tot gegevensbescherming. Zo wordt gecontroleerd of u een data protection impact assessment (DPIA) heeft uitgevoerd en wat hieruit voortvloeiende maatregelen (en hun effectiviteit) zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de efficiëntie van informatieverwerking, de verantwoordelijkheden van relevante functionarissen binnen de organisatie (inclusief de functionaris voor gegevensbescherming, DPO) en de technische en fysieke beveiligingsmaatregelen die worden genomen.

Lees meer over Kiwa's AVG/GDPR certificering services en ons AVG/GDPR Self-assessment

AVG/GDPR Producten

  • Wilt u kunnen aantonen dat u in control bent als het gaat om de bescherming van privacygevoelige informatie? Laat uw privacy en data security toetsen door onze auditors en ontvang een Kiwa AVG/GDPR-certificaat.
    Lees meer