Circulair ondernemen

Wereldwijd moet er duurzamer omgegaan worden met materialen en producten. Circulaire economie is een manier om dit doel na te streven. Het gaat hierbij om het zo zuinig en slim mogelijk omgaan met producten, grondstoffen en diensten. Hierbij wordt er gestreefd om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren en het waardeverlies ervan te minimaliseren.  

Bedrijven die volgens de principes van circulair ondernemen willen werken moeten vooraf al nadenken over het ontwerp en de materiaal keuzen. Wanneer een circulair product na jaren niet meer bruikbaar is, wordt het bijvoorbeeld uit elkaar gehaald zodat onderdelen of grondstoffen hergebruikt kunnen worden.  

Dit is een totaal nieuwe manier van werken en denken. Door circulair te ondernemen wordt er rekening gehouden met de grondstoffen die we nu hebben en wordt er nagedacht over de mogelijke tekorten die er over enkele jaren kunnen ontstaan. Deze nieuwe manier van werken heeft een lagere milieu impact en biedt ondernemers veel kansen.  

Onze services:

  • End of Waste betreft de certificering van het verhandelen van een product met als doel deze als zuivere secundaire grondstof in te zetten in het productieproces van nieuwe metalen.
    Lees meer
  • Het doel van Kiwa Castor Gaea is om producenten van producten en services te stimuleren met een zo'n min mogelijke milieubelasting.
    Lees meer
  • Er wordt steeds meer over gesproken: MVO. Als ondernemer is het mogelijk om je op verschillende gebieden van MVO te onderscheiden. Voor ondernemingen die door middel van duurzaam beheer van middelen en grondstoffen, producten en diensten leveren is de MVO Prestatieladder Circulair ontwikkeld.
    Lees meer