Circulair ondernemen

Wereldwijd moet er duurzamer omgegaan worden met materialen en producten. Een circulaire economie is een manier om dit doel na te streven. Het gaat hierbij om het zo zuinig en slim mogelijk omgaan met producten, grondstoffen en diensten. Hierbij wordt er naar gestreefd om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren en het waardeverlies te minimaliseren.

Bedrijven die volgens de principes van circulair ondernemen willen werken, moeten vooraf nadenken over het ontwerp en de materialen die ze daarvoor willen gebruiken. Als een circulair ontworpen en geproduceerd product aan het eind van zijn levenscyclus is gekomen, wordt het bijvoorbeeld uit elkaar gehaald en kunnen onderdelen of grondstoffen worden hergebruikt.

Waarom circulair ondernemen?

 • Een organisatie positioneert zich hiermee als koploper op het gebied van duurzaamheid;
 • Vaak gaat het om unieke of innovatieve producten en productiemethodes;
 • Een organisatie borgt hiermee dat zij zich inzet voor veiligheid, gezondheid en milieu;
 • Voorloper in de markt als circulaire onderneming;
 • Neerzetten van een standaard.

De globale economie slechts voor 8,6% circulair. Dit betekent dat meer dan 90% van de grondstoffen die de economie binnen komen uiteindelijk wordt verspild. Nederland is koploper in het circulair inzetten van materialen. Wij gaan gemiddeld twee keer efficiënter om met producten andere EU-landen. Ofschoon nog lang niet alle gebruikte grondstoffen worden hergebruikt (de jaarlijkse verspilling per inwoner komt uit op 9,8 ton aan materialen) zijn wij 24,5% circulair.  

Infographic: Circulair Ondernemen

Bedrijven die actief stappen zetten richting duurzaamheid worden in veelal positieve schijnwerpers gezet. Met de Prestatieladder Circulair certificaat wordt benadrukt dat uw bedrijf actief werkt aan het terugdringen van grondstoffengebruik en tegelijkertijd aan een betere wereld. Dit certificaat is voor bedrijven die willen verkondigen dat ze voldoen aan de uitgangspunten van circulair ondernemen. In de infographic ‘Demonstrate the circularity of your organization’ wordt het belang van (aantoonbaar) circulair ondernemerschap uitgelicht.

Onze services:

 • End of Waste betreft de certificering van het verhandelen van een product met als doel deze als zuivere secundaire grondstof in te zetten in het productieproces van nieuwe metalen.
  Lees meer
 • Het doel van Kiwa Castor Gaea is om producenten van producten en services te stimuleren met een zo'n min mogelijke milieubelasting.
  Lees meer
 • Er wordt steeds meer over gesproken: MVO. Als ondernemer is het mogelijk om je op verschillende gebieden van MVO te onderscheiden. Voor ondernemingen die door middel van duurzaam beheer van middelen en grondstoffen, producten en diensten leveren is de MVO Prestatieladder Circulair ontwikkeld.
  Lees meer