26 juni 2024

Duurzaam ondernemen in 7 stappen: van start tot certificering

Duurzaam ondernemen is niet alleen een trend, het is een noodzaak voor de toekomst. Maar hoe pakt u dat aan? We nemen u mee in een helder stappenplan om duurzaam ondernemen effectief in te richten en te laten certificeren. Certificeren is een cruciale stap om te laten zien wat u doet. Door uw duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk te maken, wint u het vertrouwen van uw stakeholders.

Een groei in duurzaam ondernemen

Steeds meer organisaties willen duurzamer aan de slag – met hun bedrijfsvoering en met de ontwikkeling van duurzame diensten en producten. Maar waarom eigenlijk? Dat leest u in ‘Waarom organisaties kiezen voor duurzaam ondernemen’.

De 7 stappen om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen

Elke organisatie is anders. Toch is er een aantal stappen te onderscheiden die op elke situatie van toepassing zijn – of u nu net begint met duurzaam ondernemen of verder wilt optimaliseren.

Illustratie - Stappen naar Duurzaam Ondernemen.png

1. Bepaal uw doel – waarom wilt u duurzaam ondernemen?

Alles begint met een helder doel. Waarom wilt u duurzaam ondernemen? Dit is een strategische keuze. Kijk niet alleen naar wat er intern speelt, maar betrek ook de perspectieven van uw stakeholders. Wat verwachten uw klanten, medewerkers, partners en de maatschappij van u op het gebied van duurzaamheid?

2. Breng de elementen in kaart

Duurzaam ondernemen is een breed begrip. Met welke onderwerpen wilt u aan de slag? De juiste mix is voor elke organisatie verschillend – kies vooral die elementen die bij uw bedrijf passen.

Bepaal daarvoor welke onderwerpen voor uw organisatie het meest relevant zijn – dit worden de materiële onderwerpen genoemd. Steeds vaker gebruiken organisaties een dubbele materialiteitsanalyse om deze onderwerpen in kaart te brengen. Het dubbele materialiteitsprincipe is gebaseerd op twee perspectieven. Het eerste perspectief is de impact op mens en milieu: de impact materialiteit. Hierin wordt gekeken of een thema op korte, middellange of lange termijn een positieve of negatieve invloed heeft op mens en milieu. Denk hierbij aan een breed scala aan duurzaamheidsaspecten, van investeringen in medewerkerswelzijn tot de CO2-uitstoot van productieprocessen.

Het tweede perspectief is hoe duurzaamheidsthema’s een bedrijf beïnvloeden: de financiële materialiteit of outside-in. Dit omvat de duurzaamheidsgerelateerde risico’s en kansen die van buitenaf op de organisatie afkomen. Het gaat erom welke thema’s relevant zijn voor de strategie en rapportage.

3. Maak keuzes en stel prioriteiten

U heeft de elementen in kaart gebracht, nu is het tijd om keuzes te maken. Met welke onderwerpen wilt u beginnen en in welke volgorde? Wat heeft u nodig om aan de slag te gaan? Maak een duidelijke planning en stel prioriteiten.

4. Kijk binnen uw markt – wat is de norm?

Het is handig om te weten wat de norm is binnen uw branche, of voor uw product of dienst. Inventariseer de bestaande normen en certificaten. Kijk daarbij ook naar de internationale normen als uw bedrijf veel exporteert. In dat geval kan een Nederlandse norm minder voor de hand liggend zijn.

Breng daarnaast ook in kaart waar uw klanten om vragen: welke certificaten en keurmerken vinden zij belangrijk? Waar gaat u als bedrijf de meeste meerwaarde uit halen?

Als certificerende organisatie hanteren we bij Kiwa 5 hoofdthema’s binnen duurzaam ondernemen:

5. Aan de slag

Nu begint het echte werk. Richt een kwaliteitsmanagementsysteem in dat past bij de gekozen thema’s en prioriteiten. Dit systeem helpt u om uw duurzaamheidsdoelen te behalen, te monitoren en bij te sturen.

Daarbij is het handig om slim vooruit te kijken en vervolgnormen te combineren. Bijvoorbeeld als u het kwaliteitsmanagementsysteem inricht conform ISO 9001 en u vervolgens met energiebesparing aan de slag wilt. Dan kunt u makkelijker aansluiten met ISO 14001.

6. Certificeren

Certificeren kan zowel voor uw producten en diensten als voor uw processen. Het is een belangrijke stap om aan te tonen dat u duurzaam onderneemt en voldoet aan de normen. Certificeringen zoals ISO 14001 (milieumanagement) of de CO2 Prestatieladder kunnen u hierbij helpen.

7. Rapporteren en analyseren

Na het certificeren is het belangrijk om te blijven rapporteren en analyseren. Dit zorgt voor transparantie en helpt u om continu te verbeteren. Hierbij wordt in de praktijk vaak de PDCA-cyclus ingezet: plan – do – check - act. Deel uw resultaten met uw stakeholders en gebruik hun feedback om uw duurzaamheidsbeleid verder aan te scherpen.

Klaar voor de toenemende vraag naar duurzaamheid

Duurzaam ondernemen klinkt misschien als een flinke opgave, maar met een duidelijke aanpak en een helder plan maakt u al snel mooie stappen. Zo creëert u een duurzame organisatie die klaar is voor de toenemende vraag naar duurzame organisaties – vanuit klanten, medewerkers, sollicitanten en wet- en regelgeving.

Meer weten over certificeren van duurzaam ondernemen?

Benieuwd naar de redenen waarom organisaties kiezen voor het certificeren van duurzaam ondernemen? Ontdek de belangrijkste redenen in het artikel ‘7 Redenen om duurzaam ondernemen te certificeren’.

Duurzaam ondernemen in 7 stappen - banner.jpg