26 juni 2024

Waarom organisaties kiezen voor duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een duidelijke trend. Steeds meer organisaties zien de noodzaak van duurzaam ondernemen – het maatschappelijk bewustzijn hierover wordt steeds groter. Duurzaamheid gaat daarbij allang niet meer alleen over het milieu; het gaat ook over toekomstbestendig zijn, kosten besparen en u onderscheiden in een concurrerende markt. Welke combinaties van redenen zijn voor andere organisaties doorslaggevend?

Waarom organisaties kiezen voor duurzaam ondernemen - banner.jpg

Redenen om duurzaam te ondernemen

De redenen waarom bedrijven kiezen voor duurzaamheid zijn in te delen in 3 categorieën. Ten eerste is er de intrinsieke motivatie: de wil om goed te doen en een positieve impact op de wereld te hebben. Bedrijven willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan een betere toekomst.

Ten tweede biedt duurzaamheid een duidelijk concurrentievoordeel. Duurzaam ondernemen biedt kansen om u te onderscheiden van concurrenten, nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten vast te houden. En, zeker in een krappe arbeidsmarkt belangrijk, om goede sollicitanten aan te trekken.

Ten derde zijn er de eisen vanuit wet- en regelgeving. Met richtlijnen zoals de CSRD en de focus op circulariteit in 2030, worden bedrijven verplicht om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren. Door hier tijdig op in te spelen, blijft u compliant en voorkomt u problemen in de toekomst.

Waarom kiezen organisaties voor duurzaam ondernemen?

In de praktijk horen we van organisaties verschillende redenen om de eerste stap te zetten naar duurzaam ondernemen, of om hun bedrijfsvoering nóg duurzamer te maken. Vaak zien we een combinatie van de volgende redenen die de doorslag geven:

1. Bijdragen aan een betere wereld

Misschien wel de beste reden: u draagt bij aan een betere wereld. De ecologische voetafdruk van uw processen en producten verkleint en u helpt de planeet een stukje groener te maken. Iets om trots op te zijn. In de praktijk zien we veel organisaties waar dit een belangrijk onderdeel van het DNA is.

2. Goed voor de portemonnee

Duurzaam ondernemen kan uw kosten verlagen. Denk aan energiebesparing door bijvoorbeeld efficiëntere apparaten of het verminderen van afval. Minder verspilling betekent minder kosten. Zo simpel is het.

3. Aantrekkelijk voor klanten en de arbeidsmarkt

Een groeiend aantal klanten vraagt om duurzame producten en diensten. Vanuit intrinsieke motivatie – ze kiezen liever voor een organisatie die geeft om de planeet. Maar steeds vaker ook vanuit wet- en regelgeving: organisaties worden verplicht om de informatie van hun leveranciers mee te nemen in hun duurzaamheidsrapportages.

Door nu al duurzaam producten en diensten aan te bieden, bouwt u een voorsprong op ten opzichte van de concurrenten. Dit trekt niet alleen klanten aan, maar ook gemotiveerde werknemers die graag voor een duurzaam bedrijf werken.

4. Nieuwe verdienmodellen

Duurzaam ondernemen biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen en omzetstromen. Welke nieuwe, milieuvriendelijke producten en diensten zijn er mogelijk? Welke nieuwe markten en doelgroepen kunt u daarmee aanspreken?

Mooie bijvangst is dat het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen uw organisatie uitdaagt om innovatief te zijn. Deze innovatieve mindset houdt uw mensen en daarmee uw bedrijf fris en up-to-date.

5. Wet- en regelgeving: CSRD en Circulariteit in 2030

Door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten steeds meer bedrijven in Europa gedetailleerd rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Dit vraagt om transparantie over uw ecologische voetafdruk, sociale impact en governance. Voor veel bedrijven een flinke uitdaging, maar ook een kans om het duurzaamheidsbeleid op orde te krijgen en te laten zien wat u doet.

Daarnaast zet Nederland in op circulariteit in 2030. Dit houdt in dat bedrijven hun afvalstromen drastisch moeten verminderen en in moeten zetten op hergebruik en recycling. De overheid stimuleert dit met subsidies en strengere eisen. Door nu al kritisch te kijken naar uw afvalstromen en bedrijfsprocessen bespaart u kosten en is uw bedrijf voorbereid op de toekomst.

6. Betere relaties met stakeholders

Niet alleen klanten, maar ook investeerders en partners kijken steeds meer naar duurzaamheid. Een duurzaam beleid kan zorgen voor betere samenwerkingen en nieuwe kansen. Veel stakeholders gaan graag in zee met een duurzaam bedrijf.

Bovendien stimuleert Europa investeerders om te investeren in duurzame bedrijven. Dit is de gedachtegang achter richtlijnen zoals de CSRD en de EU Taxonomie.

Daarnaast speelt voor grotere bedrijven de CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Deze richtlijn vraagt van grote bedrijven extra zorgvuldigheid (due diligence genoemd) bij hun duurzaamheidsrapportages. Hierbij wordt ook kritisch gekeken naar de hele keten, waaronder de toeleveranciers.

7. Toekomstbestendig

De wereld verandert en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Door nu al stappen te zetten, maakt u uw bedrijf klaar voor de toekomst. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben duurzame bedrijven een grotere kans op winst en zelfs overleven dan bedrijven die deze stappen niet zetten. Door voorop te lopen, borgt u de continuïteit van uw organisatie.

De kracht van duurzaam ondernemen

Er zijn dus tal van redenen om duurzaam te ondernemen. Van kostenbesparing, een beter imago en meer innovatie tot bijdragen aan een betere wereld. De kracht van duurzaam ondernemen zorgt ervoor dat uw organisatie aantrekkelijk blijft voor klanten, medewerkers en sollicitanten – nu en in de toekomst.

Aan de slag?

Wilt u de eerste stap zetten, of bent u benieuwd naar mogelijke verbeterstappen om nóg slimmer duurzaam te ondernemen? Lees dan ook ‘Duurzaam ondernemen in 7 stappen’.