1 juli 2021

Het is zover: de aanscherping van de MPG

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het is een belangrijke toetssteen voor duurzaam bouwen waarin de milieubelasting wordt uitgedrukt van alle materialen die zijn gebruikt in een gebouw. Bouwwerken die hiermee te maken hebben zijn nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen met een Bruto Vloeroppervlakte (BVO) groter dan 100m2.

Op 1 juli 2021 wordt de MPG aangescherpt. Voor het streven naar een volledig circulaire economie in 2050 is de MPG namelijk een belangrijk middel, omdat hiermee de mate van circulariteit van een bouwwerk meetbaar gemaakt kan worden. Als belangrijke pijler van de wereldeconomie heeft de bouwsector ook een groot aandeel in het energieverbruik: ruim een derde van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. De omslag naar een duurzamere bouwsector kan met het toepassen van circulaire principes. Steeds meer bedrijven zien het belang hiervan.

Broeikasgassen

Nederlandse ondernemingen stoten meer broeikasgassen uit dan de meest duurzame Europese branchegenoten. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit. Pas sinds kort wordt materiaalgebruik genoemd in de duurzame samenspraken. Zonnepanelen, windparken, waterstof gaan allemaal over energie, maar voor de omslag naar een duurzame samenleving is datgene waar die energie voor nodig is misschien wel nog belangrijker. Voor transport, productie, materialen en bouw, bijvoorbeeld.

Bewuste organisaties

Hierin is de bouwsector verantwoordelijk voor ruim 35 procent van het afval dat wereldwijd wordt gestort. Om de doelstelling van een circulaire economie te halen is duurzaam materiaalgebruik in de bouwsector onmisbaar. Bedrijven die duurzamer opereren creëren waarde op de lange termijn en onderscheiden zich van concurrenten. De MPG zorgt ervoor dat bedrijven die zich inzetten voor een duurzame bouw worden erkend. Een goede MPG betekent dat uw bedrijf behoort tot de bewuste organisaties die de leiding nemen richting een duurzamere, betere wereld.

Aanscherping MPG-eis

Een lagere MPG betekent duurzamer materiaalgebruik. Zo communiceert u dat u zich bewust bent van het belang van duurzaam ondernemen. Om de MPG grootschalig op de agenda te krijgen is besloten om per 1 juli 2021 de maximum grenswaarde van 1,0 aan te scherpen naar 0,8 voor nieuwbouwwoningen. ‘Met de aanscherping van de MPG-eis in juli 2021 wordt weer een belangrijke stap gezet richting een duurzamere bouwsector’, aldus Stan Jansen, certification engineer bij Kiwa’s bouwdivisie.De MPG zal een steeds belangrijker hulpmiddel worden in het (duurzaam) ontwerpproces van het bouwwerk. Uiteindelijk moet deze grenswaarde gehalveerd zijn in 2030.’  

MPG ook voor woningen

Deze aanscherping zal de markt aansporen om zich ook op duurzaam materiaalgebruik te onderscheiden. Een veelvoorkomende misvatting is dat alleen nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen groter dan 100 m² een berekening moeten aanleveren. Dit is niet het geval: alleen voor kantoorgebouwen geldt deze regel. Woningen met een BVO van kleiner dan 100 m2 moeten wél van een MPG-berekening worden voorzien.

Hoe komt de MPG tot stand?

Om de MPG te berekenen wordt door een gekwalificeerde specialist voor elk gebruikt materiaal in het bouwwerk een LevensCyclusAnalyse (LCA) gemaakt. Hierbij worden er achttien indicatoren van een materiaal in kaart gebracht die bij elkaar opgeteld de milieubelasting vormen. Deze som wordt uitgedrukt in één waarde: de schaduwkosten per eenheid (kg, m³, m2, etc.) van het materiaal. Deze kosten zijn een indicatie van de kosten die nodig zijn om de milieuschade (door materiaalgebruik) ongedaan te maken. Deze waarde dient om de MPG overzichtelijk te houden. De schaduwkosten van alle materialen kunnen bij elkaar worden opgeteld, wat uiteindelijk de MPG-score van een gebouw oplevert.

MPG-illustratie.png

Instrumenten MPG

De MPG komt terug in belangrijke duurzaamheidsinstrumenten: in het Breeam-NL instrument en het instrument GPR-gebouw, waarin een rapportcijfer wordt gegeven op basis van vijf onderdelen (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde). De MPG zal steeds meer bijdragen aan het streven naar een circulaire bouwsector. Stan Jansen: ‘Kiwa past met zijn jarenlange ervaring in de kwaliteitsborging zijn kennis ook graag toe op de MPG. Met een MPG-certificaat van Kiwa wordt volgens de richtlijn BRL K11005 aangetoond dat de MPG-berekening aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Organisaties laten zo zien dat zij zich inzetten voor een duurzamere wereld. Tegelijkertijd onderscheiden zij zich hiermee van hun concurrenten.’