De waterstof keten

Met als enige restproduct water is duurzaam geproduceerde waterstof een van de meest veelbelovende nieuwe energiebronnen. Het kan worden gebruikt vracht- en personenvoertuigen, als opslagmedium en als alternatief voor aardgas, in het bestaande gasnetwerk. Ook in economisch opzicht is waterstof interessant: in de gehele toeleveringsketen voor waterstof zijn de kosten voor productie, transport, opslag, distributie en gebruik aantrekkelijk in vergelijking met alternatieven. In onderstaande afbeelding is de waterstofketen samengevat.