Port of Amsterdam

Waarom het Port of Amsterdam project?

Het Amsterdamse havenbedrijf Port of Amsterdam beschikt over een hoogwaardige infrastructuur voor energieopslag en -distributie. Port of Amsterdam wil de positie die hieraan wordt ontleend niet alleen behouden, maar ook verder uitbouwen met het oog op de transitie naar duurzame energie. Port of Amsterdam vroeg daarom Kiwa om de technische, juridische en financiële aspecten te analyseren voor (a) een transportroute tussen Amsterdam en IJmuiden en (b) een lokaal waterstofdistributienetwerk in het havengebied, inclusief de ruimtelijke inplanning daarvan.

Wat is het Port of Amsterdam project?

Kiwa voert in opdracht van Port of Amsterdam een ​​studie uit die de basis zal vormen voor de uitrol van een waterstofinfrastructuur. De studie omvat de technische, juridische en financiële perspectieven voor de ontwikkeling van een gasinfrastructuur tussen IJmuiden en Amsterdam en het creëren van een distributienetwerk voor waterstof in het Amsterdamse havengebied. Port of Amsterdam wil op deze manier de energietransitie faciliteren. Met dit initiatief kan mogelijk een jaarlijkse CO₂-reductie van 396 kiloton worden behaald.

Het Amsterdamse havengebied kent een aantal waterstofeindgebruikers (met een potentiële waterstofbehoefte van 66 kiloton per jaar). Op dit moment gebruiken zij aardgas om stoom te produceren met behulp van turbines en ketels (gas wordt niet als grondstof gebruikt). Als voor dit proces zou worden overgeschakeld op waterstof, zou dit de productie van stoom fors minder aanzienlijk koolstofarmer maken.

Waar komt de waterstof vandaan?

 • Tata Steel (IJmuiden) gaat 15 kiloton per jaar produceren met behulp van een 100 megawatt elektrolyser;
 • Lokale productie, onder meer de Hemwegcentrale en kleinschalige mobiliteitstoepassingen.

Buiten dit project wordt de haalbaarheid onderzocht om een ​​nationale waterstofbackbone te ontwikkelen. In de toekomst is er potentie om hierop aan te sluiten, zodat bij toenemende vraag de levering van waterstof veiliggesteld kan worden.

Volgende stappen

 • Duidelijkheid verkrijgen over het wettelijk kader voor waterstof;
 • Meer duidelijkheid verkrijgen/geven over hardwarekosten;
 • Betrokkenheid eindgebruikers stimuleren;
 • Energiekosten inzichtelijk maken (waterstofprijs, transportkosten);
 • Organisatiestructuur ontwikkelen;
 • Implementatie.

Wat is het verwachte resultaat van het project?

Het uiteindelijke doel van het project is om Port of Amsterdam te voorzien van technisch advies en financieel projectmanagement om de implementatie mogelijk te maken van een waterstofnetwerk voor het Amsterdamse havengebied. Hierdoor kunnen verschillende grote gasgebruikers overschakelen van fossiele brandstof naar een duurzame energiebron om hun activiteiten van stroom te voorzien. Daarnaast wordt met het project de basis gelegd voor de ontwikkeling van een waterstofleiding IJmuiden en het Amsterdamse havengebied.

De rol van Kiwa

 • Technische leiding;
 • Verkenning economische haalbaarheid;
 • Juridische ondersteuning.

NL_Port of Amsterdam-min.jpg