Kiwa helpt Italiaanse investeerder FIEEE met due diligence-onderzoek project waterstofopslag

Steeds meer energie wordt duurzaam opgewerkt met behulp van zon en wind. Dat is goed nieuws voor de energietransitie, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Want zonne- en windenergie is niet altijd nodig zodra die wordt opgewekt en andersom hebben we soms energie nodig als het windstil en bewolkt is. Er moet dus gezocht worden naar manieren om duurzaam opgewerkte energie efficiënt op te slaan. Li-ion-accu’s zijn hiervoor te duur en dus wordt er verder gekeken. Zo zijn in het verleden uitgeputte zoutcavernes al gebruikt voor de opslag van gas en als Compressed Air Energy Storage (CAES).

De opkomende waterstofeconomie en de opkomst van koolstofarme waterstofproductie hebben ertoe geleid dat ontwikkelaars hybride oplossingen onderzoeken, waarbij overtollige hernieuwbare elektriciteit als zowel elektriciteit en als waterstof kan worden opgeslagen. Het aansluiten van het elektriciteits- en gasnetwerk met behulp van deze energiedragers heeft in potentie veel voordelen: de overgang naar een flexibeler energiesysteem waarin elektronen én waterstofmoleculen kunnen worden gemaakt uit hernieuwbare energiebronnen, en opgeslagen en getransporteerd.

Energieopslagprojecten

Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR S.p.A. (FIEE) is een Italiaanse private equity-onderneming die beleggingsfondsen beheert rondom de energietransitie. Deze fondsen moeten voldoen aan de geldende criteria op het gebied van milieu, samenleving en governance (ESG). Voor een mogelijke investering in energieopslagprojecten met CAES en gecomprimeerde waterstof vroeg FIEE aan Kiwa om een ​​technische due diligence-beoordeling uit te voeren. De technologieleveranciers hadden al een Front-End Engineering and Design (FEED) onderzoek gedaan waarop het due dilligence-onderzoek zou moeten worden gebaseerd. Als onderdeel van het project zouden ook verschillende technisch-economische scenario's worden getoetst voor elk van de gespecificeerde locaties.

Onafhankelijke beoordeling

Kiwa beoordeelde als onafhankelijke derde partij onder meer de technische informatie om het Technology Readiness Level (TRL) van het systeem als geheel te bepalen. Daarnaast beoordeelde Kiwa de ontwerpaannames van de belangrijkste fabrieksapparatuur en onderzocht het of de prestaties en operationele kenmerken binnen de verwachtingen vielen. Ook zijn  de geologische aannames over de caverneprestaties in de verschillende cyclusregimes in elk scenario beoordeeld. De beoordelingen zijn onderbouwd met behulp van eerdere academische studies van vergelijkbare scenario’s met energieopslag in zoutcavernes en bekende industriegegevens over apparatuur en waterstofproductie.

Stresstesten

Met de beoordeling van de effecten van verschillende operationele scenario's, kon de klant zijn financiële modellen ‘stresstesten’ en technische en commerciële barrières vergelijken tussen de voorgestelde projectconfiguraties en locaties. Ook het bedrijfsmodel werd getoetst , waarbij rekening werd gehouden met de voorgestelde kostenramingen van de belangrijkste installies, de fabrieks-, civieltechnische en algemene ontwikkelingskosten en prestatiekenmerken. Dit bood de klant een technisch-commercieel analyseniveau om de voortzetting van de ontwikkelingsfase van elk project te bepalen en de meest levensvatbare projecten te identificeren om te ontwikkelen.

Vertrouwde adviseur

Bij dit soort grote energieprojecten waarbij het gaat om honderden megawatts zijn er aanzienlijke investeringen nodig om te komen van conceptontwerp en FEED tot rendabele realisatie van de projecten. Bij het uitvoeren van een onafhankelijke beoordeling van de technische due diligence- en operationele prestatiekenmerken geleverd door de belanghebbenden, was Kiwa in staat om op te treden als een vertrouwde adviseur voor de klant. Kiwa kon het investeringsbeslissingsproces ondersteunen door inzet van onze deskundigen en advies te leveren op tal van specialistische gebieden.

Verder ontwikkelen

Kiwa bleef stand-by voor vragen vanuit  de toeleveringsketen, waardoor een panel werd gevormd van technische en commerciële experts. Dit maakte een grondige beoordeling mogelijk van de voorgestelde technologieën. Omdat het concept achter de projecten relatief nieuw en innovatief was, werden ze eerst beoordeeld vanuit het ‘first principles’-perspectief. Hierdoor kreeg de klant het vertrouwen dat de afzonderlijke bouwstenen van de projecten in theorie voldoende waren om verder te ontwikkelen tot een tot een hybride oplossing.

Kiwa en waterstof

Door samen te werken kunnen we de CO₂-uitstoot verminderen en tegelijkertijd de risico’s verkleinen op weg naar een veiligere en betaalbare groene toekomst. Meer weten over onze diensten op het gebied van waterstof of waterstofopslag? Check onderstaande pagina’s: