CE markering: wat is een CE markering en wanneer is het verplicht?

Veel consumentenproducten, die binnen de Europese Unie (EU) worden verkocht, dienen een CE markering te hebben. CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent: in overeenstemming met de Europese regelgeving. Dit houdt in dat een product aan alle vereisten voldoet die door de EU worden verplicht op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De EU heeft meer dan twintig productgroepen gedefinieerd waar de CE markering van toepassing op is. Producten, die binnen zo een productgroep vallen moeten daarom over een CE markering beschikken. De wettelijke eisen zijn beschreven in richtlijnen en voorschriften, waarbij sommige producten binnen meerdere richtlijnen vallen. Op de website van de Europese commissie kunt u een overzicht vinden van de verschillende productgroepen waar de CE markering van toepassing op is.

CE inspectie

Producenten, die hun product op de markt willen brengen in de EU, zijn verplicht om te onderzoeken of een product CE markering nodig heeft en verantwoordelijk om de markering aan te laten brengen indien nodig. Voor veel productgroepen moet de fabrikant zelf nagaan of het product voldoet aan de eisen. Voor een aantal productgroepen moet een door de overheid aangewezen onafhankelijk keurings- of testinstituut – een zogeheten Notified Body (NoBo) - onderzoek doen. Dit geldt in elk geval voor producten met een hoog veiligheidsrisico, zoals medische producten en gasboilers.

Binnen de EU heeft ieder land een autoriteit die controleert of de CE verplichte producten voldoen aan de vastgestelde eisen. U kunt een overzicht vinden van alle geregistreerde Notified Bodies voor CE inspectie per EU land op de EC website.

CE markering: alleen wanneer het verplicht is  

Producten mogen alleen over een CE markering beschikken als dit verplicht is gesteld. Wanneer een producent of importeur gebruik maakt van de CE markering op een product waarvoor het niet verplicht is, wordt dit gezien als bedrog.

Importeren van producten waarvoor CE markering verplicht is

Als een product buiten de Europese Economische Ruimte (EER, bestaande uit de EU-landen en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) is geproduceerd, is het aan de importeur van dit product om te controleren of het product over een CE markering beschikt en of het voldoet aan desbetreffende eisen. Als een importeur of een distributeur een CE verplicht product verhandeld onder eigen naam, is dat bedrijf zelf verantwoordelijk voor de CE markering van het product.

De EU-website biedt informatie voor producenten, importeurs en distributeurs over hun verantwoordelijkheid op het moment dat ze een product op de markt zetten binnen de EEA. Consumenten kunnen hier terecht voor meer informatie over hun rechten en de voordelen van de CE certificering.

Kiwa als Notified Body voor CE markering

Kiwa is een geaccrediteerde Notified Body voor het CE testen en CE certificeren van producten voor de Europese markt. Kiwa biedt state-of-the-art laboratoriumfaciliteiten voor een breed scala aan on-demand testen (ondersteuningstests voor R&D-trajecten, haalbaarheidstests, duurzaamheidstests, benchmarking, etc.). Tests kunnen worden uitgevoerd voor (delen van) systemen, producten en/of materialen. Met ons wereldwijde netwerk van laboratoria kunnen we u vrijwel altijd lokaal van dienst zijn.

Check voor meer informatie het overzicht van Kiwa accreditaties en notifications per land.