Miljøledelse og ISO 14001

Du har kanskje merket at stadig flere kunder forventer at din bedrift kan dokumentere at dere jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Dette kan nok oppleves som en utfordring, men du kan også velge å se på det som en god mulighet til å styrke din posisjon i markedet. Kiwa er en ledende leverandør av miljøsertifisering og relaterte kurs.