ISO 45001 - Ny internasjonal standard for arbeidsmiljø

Arbeidsulykker og jobbrelatert sykdom er et stort problem som påvirker både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet for øvrig. Vi hjelper deg med å ta i bruk standarden i egen virksomhet