Kjemipodden - En podcast om sikker kjemikaliehåndtering

  • Episode 1 - Aktsomhetsplikten
  • Episode 2 - Fem gode tips til kjemikaliehåndtering
  • Episode 3 - Personlig verneutstyr
  • Episode 4 - Risikovurdering
  • Episode 5 -Tiltak og substitusjon
  • Episode 6 - Biocider
  • Episode 7 - Eksponeringsregister
  • Episode 8 - Internkontroll
  • Episode 9 - UFI koder